Thời gian khuyến mại

1 tháng Tư đến 30 tháng Sáu 2021

Cách thức tham gia

Thật dễ dàng! Chỉ cần nạp tiền, giao dịch và đáp ứng các tiêu chí khuyến mại trong thời gian khuyến mãi.

 1. 15

  giải

  $450

  Mức 1

  Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

  $4.000 - $5.999

  Số lot yêu cầu

  150 lots
 2. 10

  giải

  $900

  Mức 2

  Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

  $6.000 - $9.999

  Số lot yêu cầu

  300 lots
 3. 5

  giải

  $1,800

  Mức 3

  Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

  $10.000 trở lên

  Số lot yêu cầu

  250 lots

Nhiều hơn thế nữa! Các giải thưởng trị giá 1.400USD dành cho các nhà giao dịch đứng đầu!

 1. Phần thưởng Sinh nhật*

  1. Mức 1

   - 1 giải -

   $200
  2. Mức 2

   - 1 giải -

   $400
  3. Mức 3

   - 1 giải -

   $800
* Căn cứ vào tổng số tiền nạp cao nhất cùng với tổng số lot cao nhất ở mỗi Mức.
* Áp dụng điều khoản và điều kiện. Không có yêu cầu tham gia.