Thời gian khuyến mại

1 tháng Một đến 31 tháng Ba 2021

Cách thức tham gia

Thật dễ dàng! Chỉ cần nạp tiền, giao dịch và đáp ứng các tiêu chí khuyến mại trong thời gian khuyến mãi.

 1. 15

  giải

  USD450

  Mức 1

  Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

  $4,000 - $5,999

  Số lot yêu cầu

  150 lot
 2. 10

  giải

  USD900

  Mức 2

  Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

  $6,000 - $9,999

  Số lot yêu cầu

  300 lot
 3. 5

  giải

  USD1,800

  Mức 3

  Số tiền nạp, đơn vị Đô la Mỹ

  $10,000 trở lên

  Số lot yêu cầu

  600 lot
* Áp dụng điều khoản và điều kiện. Không bắt buộc tham gia.