Những con số đầy mạnh mẽ

Những con số tự nói lên ý nghĩa của nó
100 000 000

Tổng số dư của khách hàng đạt được

+$100 Triệu USD
Tại quý I 2020
11X

Tổng số

11 máy chủ MT4
một trong những chủ sở hữu lớn nhất của giấy phép MT4 trên thị trường
70 000 000 000

Khối lượng giao dịch đạt được

+70 Tỷ USD
Vào tháng Ba 2020
20 000 000

Hoa hồng Đối Tác đạt được

+20 Triệu USD
Tháng Năm 2019 - Tháng Tư 2020
Khối lượng giao dịch - hầu hết 400 Tỷ USD cho cùng khoảng thời gian
Gọi
Chat