Mở một Tài Khoản PAMM

Dịch vụ đầu tư và quản lý quỹ chuyên nghiệp

Cài đặt yêu cầu thích hợp để thu hút các nhà đầu tư, quản lý vốn và chia sẻ lợi nhuận. Quản lý một hoặc nhiều các tài khoản đầu tư cùng lúc - không giới hạn.

Mở tài khoản PAMM

Thu nhập không giới hạn bằng vốn của nhà đầu tư

Dịch vụ hoàn toàn mình bạch

Dịch vụ hoàn toàn tự động

Tăng vốn bất cứ lúc nào

Tự động nhận thu nhập mỗi tuần

Cách thức hoạt động

Tài khoản Trader PAMM giúp quản lý một hoặc nhiều quỹ đầu tư. Đây là một hình thức liên doanh, nơi có vốn đầu tư từ các nhà đầu tư và nhà giao dịch sẽ mang lại thời gian và chuyên môn để giúp quản lý vốn của các nhà đầu tư.

Trader đầu tư

1000 USD

Chia sẻ của Trader: 33%
Phí triển khai:20%
Nhà đầu tư PAMM

2000 USD

Chia sẻ của Nhà đầu tư: 66%
Traders nhận

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

Thu nhập của Trader = lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 33% = 333.33 USD
Trader nhận thu nhập từ phí triển khai Thu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD
Lợi nhuận giao dịch sau tuần

1000 USD

Nhà đầu tư sẽ nhận

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

Thu nhập của Nhà đầu tư = Lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 66% = 666.66 USD
Nhà đầu tư trả cho Trader phí triển khai hu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD
Traders nhận

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

Thu nhập của Trader = lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 33% = 333.33 USD
Trader nhận thu nhập từ phí triển khai Thu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD
Nhà đầu tư sẽ nhận

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

Thu nhập của Nhà đầu tư = Lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 66% = 666.66 USD
Nhà đầu tư trả cho Trader phí triển khai hu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD

Những cơ hội bất tận

Với tài khoản PAMM, bạn có thể quản lý vốn nhà đầu tư theo cách của bạn. Xác định mức đầu tư tối thiểu của nhà đầu tư, phí thực hiện và khoảng thời gian giao dịch. Sau khi một nhà đầu tư quan tâm tham gia vào thỏa thuận với bạn để quản lý hoạt động kinh doanh của họ, bạn có thể giao dịch với khối lượng lớn hơn và thu nhập nhiều hơn.

Nạp và Rút tiền

Thêm quỹ vào tài khoản của bạn bất cứ khi nào. Vào cuối giao dịch, thu nhập của bạn sẽ được tự động chuyển vào tài khoản chính để bạn có thể sử dụng theo ý muốn. Vốn của tài khoản PAMM ban đầu có thể được rút chỉ sau khi tài khoản được đóng.

Chú thích

Mọi tài khoản PAMM trader phải thông qua quy trình xác minh

Gọi
Chat