Dịch vụ PAMM

Phương thức đầu
tư chuyên nghiệp

Không phải ai cũng có thể thành công trên thị trường tài chính.Hãy để những nhà giao dịch kinh nghiệm
giúp bạn quản lý vốn đầu tư của bạn, fnhưng đồng thời bạn vẫn chủ động trên các hoạt động đầu tư của mình.

Mở tài khoản PAMM

Cách thức hoạt động

PAMM là nơi mà bạn mang lại vốn đầu tư và thương nhân mang lại thời gian và chuyên môn để quản lý đầu tư cho bạn. Chỉ cần mở tài khoản đầu tư PAMM, chuyển số tiền đầu tư bạn muốn bắt đầu và sẽ có một thương nhân giàu kinh nghiệm để làm công việc đầu tư cho bạn.

Trader đầu tư

1000 USD

Chia sẻ của Trader: 33%
Phí triển khai:20%
Nhà đầu tư PAMM

2000 USD

Chia sẻ của Nhà đầu tư: 66%
Traders nhận

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

Thu nhập của Trader = lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 33% = 333.33 USD
Trader nhận thu nhập từ phí triển khai Thu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD
Lợi nhuận giao dịch sau tuần

1000 USD

Nhà đầu tư sẽ nhận

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

Thu nhập của Nhà đầu tư = Lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 66% = 666.66 USD
Nhà đầu tư trả cho Trader phí triển khai hu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD
Traders nhận

333.33 + 133.33 = 466.66 USD

Thu nhập của Trader = lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 33% = 333.33 USD
Trader nhận thu nhập từ phí triển khai Thu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD
Nhà đầu tư sẽ nhận

666.66 - 133.33 = 533.33 USD

Thu nhập của Nhà đầu tư = Lợi nhuận giao dịch x Chia sẻ
1000 x 66% = 666.66 USD
Nhà đầu tư trả cho Trader phí triển khai hu nhập của Nhà đầu tư x Phí triển khai
666.66 x 20% = 133.33 USD

Đáng tin cậy và minh bạch

Hệ thống PAMM của chúng tôi quản lý tất cả các khoản đầu tư và chuyển giao giữa các nhà đầu tư và thương nhân. Hệ thống như vậy đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được phần của bạn trong lợi nhuận và sự minh bạch của tất cả các hoạt động cũng được cung cấp cho bạn.

Hợp tác với PAMM Traders

Các PAMM Traders rất có năng lực quản lý đầu tư của bạn một cách thành công nhất, vì tăng lợi nhuận cho bạn cũng có nghĩa là ctăng lợi nhuận cho bản thân họ. Bằng cách hợp tác với Traders bạn đã chọn, bạn sẽ đồng ý một thỏa thuận theo các điều khoản được nêu trong các đề xuất của các PAMM Traders đối với các nhà đầu tư.

Top PAMM traders

Trader Ngoại Hối Khả năng sinh lời Tài khoản
Xem toàn bộ trader

Chú thích

Để có thể sử dụng dịch vụ PAMM, tài khoản của bạn phải thông qua các bước xác minh.

Gọi
Chat