Cải thiện kỹ năng giao dịch
của bạn với Webinar của Forex4you

Webinar của Forex4you

Bạn có cần được hướng dẫn thêm về giao dịch Forex không? Forex4you hiện cung cấp cho bạn cơ hội học hỏi từ một nhà giao dịch chuyên nghiệp đã giao dịch trên thị trường Forex trong hơn 10 năm. Chúng tôi đã tạo và tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến này với mục tiêu giúp bạn cải thiện kỹ năng giao dịch của mình.

GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN:

Giảng viên của chúng tôi, ông Yury Safronau, có bằng Tiến sĩ Tài chính và hiện đang giảng dạy tại trường đại học ở Belarus. Ông sẽ dành thời gian để dạy cho bạn những kiến thức cơ bản về Forex cũng như làm việc với bạn để phân tích về các cặp tiền tệ Forex trên biểu đồ giá trực tiếp theo thời gian thực.

Hội thảo đào tạo kiến thức & Hội thảo phân tích thị trường trực tiếp

Có hai loại hội thảo trực tuyến mà bạn có thể tham gia. Đầu tiên là hội thảo trực tuyến Đào tạo kiến thức, nơi giáo sư sẽ dạy cho bạn các khái niệm Forex từ A đến Z, kèm theo các ví dụ thực tế. Tùy thuộc vào từng buổi hội thảo trực tuyến mà bạn tham gia, giáo sư sẽ dạy cho bạn những khái niệm cơ bản về giao dịch Forex, quản lý rủi ro và hơn thế nữa.

Đối với hội thảo phân tích thị trường trực tiếp, đây là cơ hội duy nhất để bạn thấy cách một nhà giao dịch chuyên nghiệp chuẩn bị cho giao dịch Forex trong thời gian thực. Bạn sẽ thấy cách

giáo sư phân tích thị trường Forex

các nguyên tắc cơ bản và đọc biểu đồ giá

Đừng bỏ lỡ cơ hội này để hỏi giáo sư những câu hỏi kỹ thuật mà bạn có thể có về giao dịch Forex.

07

Tháng 3

Các Khái Niệm Cơ Bản Về Giao Dịch Ngoại Hối

Hội thảo trực tuyến bắt đầu vào 20:00 — 21:00 (GMT +07 / Ho Chi Minh)

Tham gia hội thảo trực tuyến và nhận chứng chỉ!

Bạn sẽ thu nhận được kiến ​​thức Forex từ một nhà giao dịch chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm và chúng tôi sẽ trao cho bạn chứng chỉ sau khi hội thảo diễn ra. Bạn còn chờ đợi điều gì? Hãy đặt chỗ tham gia hội thảo trực tuyến ngay hôm nay (link to webinar overview page) và trở thành một nhà giao dịch Forex có kiến thức như Yury Safronau.

Gọi
Chat