ข้อมูลการดำเนินงาน

สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ

ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่บริการของเราสร้างขึ้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติประสิทธิภาพของ บริษัทของเรา - รายงานทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย KPMG

รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2562

 • 124 921 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
 • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 12.58 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 68.07 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 1.03 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2562

pdf

Updated at:14.07.2020

อ่าน อ่าน

รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2561

 • 95 985 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
 • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 6.44 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 38.66 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2561

pdf

Updated at:19.09.2019

อ่าน อ่าน

รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2560

 • 122 037 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
 • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 4.81 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 19.93 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 - 2.92 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2560

pdf

Updated at:19.09.2019

อ่าน อ่าน

รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2559

 • 18,303 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
 • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 7.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 - 20.46 ล้านเหรียญสหรัฐ
 • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2.60 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2559

pdf

Updated at:19.09.2019

อ่าน อ่าน

รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการปี 2558

 • 92,564 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
 • จำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวเเทน 4.99 ล้านเหรียญสหรัฐ.

ดาวน์โหลดรายงานปี 2558

pdf

Updated at:19.09.2019

อ่าน อ่าน

รายงานการยืนยันการจัดการกับรายงานการประกันคุณภาพ ปี 2557

 • 112 445 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
 • จำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวเเทน 9.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2557

pdf

Updated at:19.09.2019

อ่าน อ่าน
site call
live chat