menu

ข้อมูลการดำเนินงาน

สร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือ

ความโปร่งใสเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่บริการของเราสร้างขึ้น ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติประสิทธิภาพของ บริษัทของเรา - รายงานทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย KPMG

รายงานการยืนยันการบริหารจัดการด้วยรายงานการประกันคุณภาพในปี 2559

  • 18,303 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จ่ายค่าคอมมิชชั่นจำนวน 7.02 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2016 - 20.46 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ยอดคงเหลือลูกค้ารายใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 2.60 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2559

pdf

อ่าน

รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการปี 2558

  • 92,564 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวเเทน 4.99 ล้านเหรียญสหรัฐ.

ดาวน์โหลดรายงานปี 2558

pdf

อ่าน

รายงานการยืนยันการจัดการกับรายงานการประกันคุณภาพ ปี 2557

  • 112 445 บัญชีลูกค้าที่ใช้งานอยู่
  • จำนวนค่าคอมมิชชั่นของตัวเเทน 9.06 ล้านเหรียญสหรัฐ

ดาวน์โหลดรายงานปี 2557

pdf

อ่าน
site call
live chat