menu

ฝากและถอน

ช่องทางการฝากและถอนเงิน

สะดวกสบายด้วยหลากหลายช่องทางการฝากและถอนเงิน ไม่ว่าจะเป็นระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือจะโอนผ่านธนาคาร ก็มั่นใจได้ในการดำเนินการที่รวดเร็ว และสามารถติดตามผลผ่านบัญชีของคุณได้ตลอด 24/7

e-Payment

บัตรเครดิต

การโอนเงิน

ดำเนินการรวดเร็ว

ถอนได้ตลอด 24/7

นาที

เวลาเฉลี่ยในการฝากเงิน

287 นาที

เวลาเฉลี่ยในการยืนยัน ID

นาที

เวลาเฉลี่ยในการถอนเงิน

ระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการชำระเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมในการฝาก ระยะเวลาดำเนินการฝากเงิน ค่าธรรมเนียมในการถอน ระยะเวลาดำเนินการถอนเงิน
USD
IDR
0% ทันที 0.5% ทันที
USD
EUR
0% ทันที 2% ทันที
USD
EUR
0% ทันที 1% ทันที
USD
EUR
1% + 0.8% ทันที 0.8% ทันที

ช่องทางธนาคารออนไลน์

ระบบการชำระเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมในการฝาก ระยะเวลาดำเนินการฝากเงิน ค่าธรรมเนียมในการถอน ระยะเวลาดำเนินการถอนเงิน
THB
2%+
ทันที 2% 1 วันทำการ
THB
2%+
ทันที 2% 1 วันทำการ
THB
2%+
ทันที 2% 1 วันทำการ
THB
2%+
ทันที 2% 1 วันทำการ

Bank Card

ระบบการชำระเงิน สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมในการฝาก ระยะเวลาดำเนินการฝากเงิน ค่าธรรมเนียมในการถอน ระยะเวลาดำเนินการถอนเงิน
USD
EUR
1.3% + 0.5 USD ทันที 2.5 USD + 2.5%
2.5 EUR + 2.5%
2-6 วันทำการ

โอนเงินผ่านธนาคาร

สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมในการฝาก ระยะเวลาดำเนินการฝากเงิน ค่าธรรมเนียมในการถอน ระยะเวลาดำเนินการถอนเงิน
USD
EUR
0%+ 1 - 3 วันทำการ 40 USD
20 EUR
2-6 วันทำการ

โปรดทราบว่าคุณจะต้องผ่านการยืนยัน:

ในกรณีคุณฝากหรือถอนเงิน $ 1000 USD ขึ้นไป หากคุณใช้การโอนเงินผ่านธนาคารหรือถอนเงินโดยใช้ผ่านบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด คุณจะต้องผ่านการยืนยันตัวตน(เป็นขั้นตอนง่ายๆ) ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณครึ่งวันทำการ
  1. สำหรับระบบการชำระเงินออนไลน์แต่ละช่องทาง มีเงื่อนไขและข้อจำกัดในการทำรายการ ซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นๆ
  2. โปรดทราบว่าเราอาจต้องขอเอกสารเพิ่มเติมจากคุณเพื่อยืนยันการชำระเงินผ่านบัตรของคุณ เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของธนาคาร
  3. เมื่อใดก็ตามที่การทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือยูโร โปรดทราบว่าอัตราดังกล่าวเป็นไปตามอัตราสกุลเงินภายในของทาง Forex4you
  4. โปรดทราบว่า ทางบริษัทจะยอมรับการฝากเงินและถอนเงินจากบัญชีธนาคารที่ซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับในเทรดเดอร์รูมเท่านั้น
site call
live chat