ข่าวสาร

Forex4you ได้ผ่านการตรวจสอบ
ประจำปีจาก KPMG โดยสมบูรณ์

โพสต์เมื่อ กรกฎาคม 31, 2019 เมื่อ 13:20

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 – ที่เราได้ผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสในการดำเนินงานโดย KPMG บริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งท่านสามารถดูรายงานการตรวจสอบได้แล้วที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยความเร็วของการฝากเงินอยู่ที่ 6.2 นาที และค่าเฉลี่ยความเร็วของการถอนเงินอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 30 นาที

ความเร็ว ของการบริการคือหัวใจของการพัฒนาของเรา โดยค่าเฉลี่ยความเร็วของการประมวลผลคำสั่งซื้อขายอยู่ที่ 0.834 วินาที!

เรายังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด!