• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ในกรณีส่วนใหญ่ การเทรดตามแนวโน้ม Forex เป็นวิธีการที่ความเสี่ยงต่ำและได้กำไรมากกว่า แน่นอนว่าถ้าคุณสามารถเห็นการเริ่มขึ้นและลงของแนวโน้มจากเส้นแนวโน้ม หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่หยุดชะงักต่ำ ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบราคา คุณก็ควรเปิดการเทรด อย่างไรก็ตาม ถ้ามีการเคลื่อนไหวซิกแซกที่เข้าใจยากในตลาด แล้วรอให้แนวโน้มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน คุณอาจจะเสียกำไรได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการเคลื่อนไหวนั้นอยู่นานมากกว่า 1 เดือน ในกรณีนี้ คุณสามารถเทรดสวนแนวโน้มอย่างระมัดระวังได้ ซึ่งมีกลยุทธ์การเทรดแบบสวนแนวโน้มหลายวิธี

  1. การเทรดตามการปรับฐาน (Corrections)

  การเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่แข็งแกร่งมักถูกแทนที่ด้วยการปรับฐาน (Corrections) ดังนั้นสามารถนำมาใช้สร้างกำไรได้เช่นกัน ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการปล่อยข่าวสำคัญ ๆ เมื่อราคาเริ่มวิ่งเข้าทิศทางของแนวโน้มหลัก แล้วเกิดการปรับฐานขึ้น รูปแบบนี้ใช้โดยเทรดเดอร์ที่เทรดตามข่าว อันดับแรก เทรดเดอร์จะเปิดคำสั่งตามทิศทางของแรงกระตุ้นหลักของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อการเคลื่อนไหวชะงัก ก็จะปิดตำแหน่งและเปิดการเทรดใหม่ในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อเพิ่มกำไร ถ้าคุณจะเทรดด้วยวิธีนี้ ควรจำไว้ว่าการปรับฐานมักมีขนาดเล็กกว่าการเคลื่อนไหวของแนวโน้ม ดังนั้นคุณควรตั้งเป้าหมายทำกำไรไว้ต่ำสุด

  2. กลยุทธ์การเทรดระยะสั้น (Scalping Strategies)

  สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดระยะสั้น (Scapler) การเคลื่อนไหวของราคาใด ๆ มีค่าต่อการเทรด รวมไปถึงการเทรดสวนแนมโน้ม เมื่อเทรดเดอร์ที่เทรดระยะสั้นทำกำไรไม่มาก และระยะเวลาของธุรกรรมไม่เกิน 5-10 นาที ก็จะเทรดสวนแนวโน้มได้สำเร็จ

  3. เทรดในกรอบราคา

  บางครั้งราคาก็เคลื่อนไหวขึ้นหรือลงในกรอบราคา เริ่มจากทั้งขอบบนและขอบล่าง ในกรณีนี้ คุณสามารถเปิดตำแหน่งการเทรดทั้ง 2 ทิศทางไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นแบบไหน ความแตกต่างเดียวก็คือ ขนาดของคำสั่งทำกำไรที่ควรใหญ่กว่าถ้าคุณเทรดสวนทางกับแนวโน้ม

  4. การเทรดโดยใช้ Oscillators

  คุณสามารถเทรดโดยใช้ Oscillator ได้ เช่น Stochastic เมื่อเส้น Stochastic คาบเกี่ยวกับโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) เทรดเดอร์ก็จะขาย และหลังจากการคาบเกี่ยวกันของเส้น Stochastic ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) เทรดเดอร์จะซื้อ คุณสามารถอ่านเกี่ยวกับสัญญาณของ Stochastic และ Oscillator อื่น ๆ ได้ในบทเรียน “การใช้ Oscillators”


  5. การหารูปแบบการย้อนกลับบนกราฟ

  บางครั้งแนวโน้มปัจจุบันมักจบแบบย้อนกลับ ถ้าคุณสามารถคุณสถานการณ์นี้ได้ถูกเวลา คุณอาจได้กำไรมหาศาล อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เช่นนั้นหาได้ยากมาก ๆ และการเทรดสวนแนวโน้มสามารถสร้างการขาดทุนได้มหาศาล ถ้าคุณต้องการเทรดส่วนแนวโน้มได้ประสบความสำเร็จและได้กำไร คุณต้องให้ความสนใจกับความแตกต่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้:

  • ความเป็นไปได้ที่จะเทรดก็ต่อเมื่อมีระดับแนวรับหรือแนวต้าน

  • ก่อนการเทรด ดูกรอบเวลาสูงก่อน

  • ให้ความสนใจกับการเกิดรูปแบบย้อนกลับ

  • ก่อนการเทรด รอสัญญาณยืนยันในรูปของระดับทดสอบอีกครั้ง

  • ตั้งจุดทำกำไรต่ำเมื่อเทรดสวนแนวโน้ม

  • การเทรดสวนแนวโน้มต้องใช้คำสั่งล่วงหน้า (Pending Order)

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง