• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ในบทเรียนนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น วิธีการซื้อหรือขายคู่ค่าเงินที่ราคาที่น่าสนใจ ซึ่งคุณจะมีคำสั่ง 3 ประเภทให้เลือกใช้ 3 ประเภทด้วยกัน คือ คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order) คำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุ (Limit Order) และคำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไข (Stop Order) คำอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายความหมายของ “คำสั่งซื้อ” (Order) และความหมายของประเภทคำสั่ง 3 ประเภทยอดนิยมที่มีอยู่ในการเทรด Forex

  คำสั่ง Forex (Forex Order) คืออะไร?

  คำสั่ง Forex คือคำศัพท์ที่แสดงถึงวิธีการที่คุณจะเข้าหรือออกจากการเทรด คำสั่งคือเครื่องมือการเทรดที่จำเป็นในตลาด Forex ดังนั้น การเรียนรู้ว่าคำสั่ง Forex หมายถึงอะไร และมีวิธีการใช้อย่างไรจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรด

  คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order):

  คำสั่งประเภทนี้เป็นคำสั่งที่เห็นได้บ่อยมากที่สุดในตลาด Forex ซึ่งคำสั่งจะถูกดำเนินการที่ราคาที่ดีที่สุดในตอนที่คำสั่งถูกส่งออกไป คำสั่งประเภทนี้ถูกเรียกว่า “Market Order” เพราะเป็นคำสั่งซื้อหรือขายคู่เงินที่ราคาตลาด ณ ปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการทันที เพราะไม่ต้องระบุราคา

  คำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุ (Limit Order):

  คำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุไม่เหมือนกับคำสั่งซื้อขายทันที เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ซื้อหรือขายออกไปในราคาที่แน่นอน เพราะเป็นคำสั่งที่เปิดตำแหน่งในระดับราคาที่ดีกว่าราคาตลาดในขณะนั้น ถ้าคุณต้องการซื้อในราคาที่ต่ำกว่า หรือขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาดปัจจุบัน คุณควรใช้คำสั่งประเภทนี้

  คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไข (Stop Order):

  คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขเหมือนกับคำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุตรงที่คำสั่งประเภทนี้ถูกกำหนดเพื่อซื้อราคาที่สูงกว่าตลาด หรือขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดในราคาที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขมีทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่:

  1

  คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขเพื่อป้องกัน (Stop-Loss) –

  หรือการหยุดขาดทุน คำสั่งประเภทนี้ใช้เพื่อจำกัดปริมาณขาดทุนของตำแหน่งการเทรดที่เปิดไว้ โดยคำสั่งนี้จะปิดการเทรดที่ระดับขาดทุนที่กำหนดไว้เมื่อตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับคุณ แม้การแตะถึงจุดหยุดขาดทุนอาจเจ็บบ้าง แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณอยู่รอดในการเทรดได้

  2

  คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขเพื่อเข้าตลาด –

  คำสั่งประเภทนี้โดยปกติแล้วจะใช้เพื่อฝ่าวงล้อมการเทรด เช่น ถ้าคุณคิดว่าราคาของคู่ค่าเงิน EUR/USD จะสูงขึ้นต่อไปเรื่อย ๆ คุณอาจวางคำสั่งตั้งราคาซื้อสูงกว่าราคาปัจจุบัน (Buy Stop Order) ไว้เหนือราคาปัจจุบัน คำสั่งจะถูกดำเนินการก็ต่อเมื่อราคาฟื้นตัวขึ้นไปเหนือคำสั่งที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นกรณีเดียวกันกับคำสั่งตั้งราคาขายต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (Sell Stop Order) คำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนเป็นคำสั่งซื้อขายทันทีได้เมื่อตลาดซื้อขายในราคานั้น ๆ

  จำไว้เสมอว่า:

  • ทั้งคำสั่งซื้อขายที่มีเงื่อนไข (Stop Order) และ คำสั่งซื้อขายทันที (Market Order) อาจเปลี่ยนแปลง ในขณะที่คำสั่งซื้อขายตามราคาที่ระบุ (Limit Order) ไม่เปลี่ยนแปลง

  • เทรดด้วยคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) เสมอ เพราะคำสั่งนี้เป็นเครื่องมือจำกัดความเสี่ยงขั้นสูงสุด หากไม่มีคำสั่งเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจเจอกับความเสี่ยงที่ไม่จำกัดได้

  • เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดเสียเงินในครั้งเดียวหรือในครั้งอื่น ๆ ด้วย แม้จะเจ็บปวด แต่การขาดทุนจะเป็นที่ยอมรับได้หากขาดทุนไม่มากในครั้งแรก

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง