• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • วิธีการใช้ MT4 iPad App (ตอน 3)

  ถอดความวิดีโอ

  วิธีการใช้ MT4 iPad App (ตอน 3)

  ที่ด้านล่างของหน้าจอหลัก มีหน้าต่าง “คำสั่ง” (Order) อยู่ ซึ่งคุณสามารถเห็นคำสั่งที่คุณเปิดไว้ทั้งหมด รวมไปถึงคำสั่งล่วงหน้า และรายละเอียดทั้งหมดของบัญชีของคุณ คุณควรเห็นรายละเอียดของบัญชีตราบใดที่คุณเปิดคำสั่งไว้ ซึ่งมีดังนี้
  1. เงินในบัญชี (Balance) = จำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีของคุณ ตัวเลขนี้ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
  2. ยอดเงินทั้งหมด (Equity) = จำนวนเงินในบัญชีของคุณรวมกับกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้น
  3. เงินประกัน (Margin) = จำนวนเงินลงทุนที่ต้องใช้เพื่อให้ตำแหน่งที่คุณเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) เปิดอยู่
  4. เงินประกันที่เหลือ (Free Margin) = ยอดเงินทั้งหมดที่คุณเหลือไว้เพื่อเปิดตำแหน่งสัญญาก่อนได้ระดับเงินประกันของุคณต่ำกว่าที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ (Margin Call)
  5. ระดับเงินประกัน (Margin Level) แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเงินประกันของคุณกับยอดเงินทั้งหมด เมื่อเงินประกันของคุณลดลงมาที่ยอดเงินในบัญชี จะเกิดการชำระบัญชี และตำแหน่งสัญญาซื้อขายของคุณจะถูกปิด รวมไปถึงคำสั่งล่วงหน้าของคุณก็จะถูกยกเลิกด้วย ถ้าเงินประกันของคุณแตะ 100% หมายความว่าเงินประกันของคุณไม่ครบตามข้อกำหนดของเงินประกัน ซึ่งสิ่งที่เกิดตามมาก็คือ การแจ้งเตือนจากโบรกเกอร์ว่าระดับเงินประกันของุคณต่ำกว่าที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ (Margin Call)
  เหนือพารามิเตอร์ของบัญชีของคุณ คุณจะเห็นตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขายของคุณ ซึ่งเป็นตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขายที่คุณเปิดไว้ทั้งหมด ในแต่ละตำแหน่ง คุณจะเห็นคู่ค่าเงินที่คุณเทรด ตัวเลข ID ของคำสั่ง ขนาดของการเทรด ราคาที่คุณเปิดการซื้อขาย (Entry Price) ราคาที่จุดขาดทุน (Stop Loss) และราคาที่จุดทำกำไร (Take Profit) ราคาซื้อขายทันที (Spot Price) ของคู่ค่าเงิน และกำไรหรือขาดทุนสำหรับตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) คุณสามารถแตะที่รายการคำสั่งเหล่านี้ แล้วกล่องข้อความก็จะปรากฎขึ้นข้างใต้ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของการเทรดนั้น ๆ รวมไปถึงเวลาและเวลาดำเนินการคำสั่ง ค่าผลต่างดอกเบี้ยหรือค่าสวอป (Swap) ค่าคอมมิชชั่น และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ

  ถ้าคุณมีคำสั่งล่วงหน้า คำสั่งเหล่านี้จะปรากฏอยู่ใต้เส้นเงินในบัญชีขั้นต่ำ (Below Balance Line) ซึ่งคุณจะเห็นคู่ค่าเงิน ประเภทของคำสั่งล่วงหน้า (Pending Orders) ปริมาณการเทรด ราคาที่คุณเปิดการซื้อขาย (Entry Price) ระดับของจุดขาดทุน (Stop Loss) และจุดทำกำไร (Take Profit) และราคาซื้อขายทันที (Spot Price) ปัจจุบันของตำแหน่งสัญญาซื้อขายเพื่อดูว่าคำสั่งของคุณใกล้ดำเนินการหรือยัง

  ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำสั่งในแถบตัวเลือก “คำสั่ง” (Order) เพียงแค่ใช้นิ้วแตะที่ตัวเลือก “คำสั่ง” ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที ซึ่งจะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมา และแสดงตัวเลือก “ปิดคำสั่ง” (Close) “ปรับแต่งคำสั่ง” (Modify) “การเทรด” (Trade) หรือ “แผนภูมิ” (Chart)
  1. ปิดคำสั่ง (Close order) = เมื่อคุณเลือกปิดคำสั่ง แอปพลิเคชั่นจะพาคุณไปหน้าที่สามารถปิดคำสั่ง หรือแก้ไขจุดขาดทุน (Stop Loss) หรือจุดทำกำไร (Take Profit)
  2. ปรับแต่งคำสั่ง (Modify order) = คล้ายกับฟังก์ชั่นปิดคำสั่ง แต่คุณสามารถแก้ไขจุดขาดทุน (Stop Loss) หรือจุดทำกำไร (Take Profit) ได้เท่านั้น
  3. การเทรด (Trade) เมื่อคุณเลือกการเทรด แอปพลิเคชั่นจะพาคุณกลับไปที่หน้าต่างการเทรดเพื่อส่งคำสั่งใหม่
  4. แผนภูมิ (Chart) เมื่อคุณเลือกแผนภูมิ แอปพลิเคชั่นจะพาคุณไปที่แผนภูมิคู่ค่าเงินที่คุณเทรด
  ตัวเลือก “ประวัติ” (History) ทำให้คุณสามารถดูประวัติการเทรดของคุณได้

  ทางซ้ายมือของตัวเลือก “ประวัติ” (History) คุณสามารถเลือกประวัติการเทรดในช่วงเวลาที่คุณต้องการดูได้ ไม่ว่าจะเป็น “1 วัน”(Day) “1 สัปดาห์” (Week) “1เดือน” (Month) “3 เดือน” (3 Months) “6 เดือน” (6 Months) “ประวัติทั้งหมด” (Entire History) หรือ “เลือกช่วงเวลาเอง” (Custom Period) คุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่กล่าวมานี้เพื่อดูประวัติการเทรดของคุณได้ ถ้าคุณเลือกปุ่ม “1 วัน” คุณจะเห็นการเทรดที่ปิดวันนี้ กำไร-ขาดทุน รวมไปถึงรายละเอียดของการเทรดที่คุณวางไว้ ถ้าคุณเลือก “1 เดือน” คุณก็จะเห็นประวัติการเทรดทั้งหมดของทั้งเดือน เช่นเดียวกับปุ่ม “1 สัปดาห์” ที่จะแสดงประวัติการเทรดทั้งหมดของสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับปุ่ม “เลือกช่วงเวลาเอง” คุณสามารถเลือกดูประวัติการเทรดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

  ตัวเลือก “กล่องจดหมาย” (Mailbox) นั้นจะแสดงข้อความเข้า ซึ่งข้อความอิเล็คทรอนิกส์จะถูกส่องจากตัวเลือกนี้เช่นกัน

  คุณสามารถอ่านข่าวด้านการเงินจากเทอมินอลจากตัวเลือก “ข่าวสาร” (News) ได้ ข้อมูลที่รวดเร็วนี้สำคัญต่อการวิเคราะห์พื้นฐานเป็นอย่างมาก

  ถ้าคุณเลือก “บันทึก” (Journal) คุณสามารถดูบันทึกของ MetaTrader4 สำหรับ iPad ได้ บันทึกจะแสดงรายการกิจกรรมที่เกิดขึ้นในแอปพลิเคชั่น

  สุดท้ายคือ ตัวเลือก “การตั้งค่า” (Settings) คุณสามารถปรับพารามีเตอร์ของ MetaTrader4 appสำหรับ iPadได้หลากหลาย

  คุณสามารถเลือกรูปแบบของแผนภูมิที่คุณต้องการให้แสดงได้ เช่น แผนภูมิแบบแท่ง (Bar Chart) แผนภูมิแบบเส้น (Line Chart) หรือแผนภูมิแบบแท่งเทียน (Candlesticks) คุณกดเปิด-ปิด “ปริมาณ” (Volume) และ “ระดับการเทรด” (Trade Levels) ได้ตามใจชอบ เมื่อระดับการเทรดเปิดใช้งาน สัญลักษณ์ของตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) และคำสั่งล่วงหน้าทั้งหมดจะปรากฎขึ้นบนแผนภูมิ การปฏิบัติการเทรดจะปรากฏเป็นเส้นพร้อมสัญลักษณ์ที่ระดับของราคาซึ่งถูกดำเนินการไปแล้ว