Aduan

Catat surat aduan

Untuk memastikan aduan anda dapat disemak dan diselesaikan secepat mungkin, sila pastikan anda menyediakan semua maklumat yang diperlukan. Kami biasanya mengesahkan penerimaan aduan anda dalam masa 2 hari bekerja dan anda boleh mengharapkan resolusi aduan anda dalam masa 15 hari berkerja.


Kualiti perkhidmatan yang tinggi

E-Global Trade & Finance Group, Inc komited untuk memberikan kualiti perkhidmatan yang tinggi kepada semua pelanggan kami. Walau bagaimanapun jika timbul keadaan pelanggan dengan semunasabahnya percaya bahawa E-Global Trade & Finance Group, Inc tidak memenuhi jangkaan pelanggan akibat dari sebarang tindakan atau kegagalan untuk bertindak, klien mempunyai hak untuk mengajukan keluhan tentang apa-apa aspek perkhidmatan yang disediakan oleh E-Global Trade & Finance Group, Inc.

Kumpulan E-Global Trade & Finance, Inc akan mengkaji tuntutan pelanggan untuk penyelesaian terbaik dan membawa kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan kami. Pelanggan akan menerima maklum balas dengan butiran cadangan tindakan syarikat atau tindakan yang telah diambil dalam masa 15 hari perniagaan.

site call
live chat