• Menjadi rakan kongsi
 • 1-800-813-772
 • Aduan

  Ada aduan? Beritahu kami

  Dalam usaha untuk memastikan aduan anda boleh disiasat dan diselesaikan secepat yang mungkin, sila pastikan anda menyediakan semua maklumat yang diperlukan. Kami sentiasa mengesahkan penerimaan aduan anda dalam masa 2 hari perniagaan dan anda kebiasaannya boleh menjangkakan penyelesaian aduan anda dalam tempoh 15 hari perniagaan.


  Standard perkhidmatan yang tinggi

  E-Global Trade & Finance Group Inc komited untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada semua pelanggan kami pada setiap masa. Walau bagaimanapun, jika terdapat situasi yang timbul apabila pelanggan dengan munasabahnya percaya bahawa E-Global Trade & Finance Group Inc, akibat tindakan atau kegagalan untuk bertindak , mungkin tidak memenuhi jangkaan pelanggan, maka pelanggan berhak membuat aduan tentang perkhidmatan itu.

  E-Global Trade & Finance Group, Inc akan menyemak semula tuntutan pelanggan untuk penyelesaian terbaik bagi memenuhi kepuasan pelanggan. Pelanggan akan menerima respons dalam tempoh 15 hari perniagaan yang menggariskan tindakan bakal diambil oleh syarikat.