Lesen

Maklumat lesen

E-Global Trade & Finance Group, Inc (“E-GLOBAL”) diberi kuasa dan dilesenkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan (“FSC") di bawah Akta Sekuriti dan Perniagaan Pelaburan, 2010 (“SIBA”) di Kepulauan British Virgin (“BVI”). Ini telah diambil alih kerana tujuan E-GLOBAL untuk menjadi syarikat berlesen sepenuhnya dan untuk memberikan perkhidmatan pembrokeran pelaburan kepada pelanggan.

BVI adalah Wilayah Luar Negara British dengan sistem perundangan yang dibangunkan dalam undang-undang umum Inggeris. BVI menyokong kehadiran industri perniagaan antarabangsa dalam bidang kuasanya dan sebagai alasan yang mendapat pangkat di antara bidang kuasa luar pesisir di peringkat global. Data mengikut ”The Global Financial Centres Index”.

Di bawah peraturan SIBA, FSC menggalakkan rejim lesen BVI untuk mematuhi amalan terbaik antarabangsa dan piawaian umum industri yang dipratentukan oleh organisasi sedemikian seperti Tabung Kewangan Antarabangsa dan Pertubuhan Komisen Sekuriti Antarabangsa.

Selain itu, pada tahun 2010 International Monetary Fund teleh mengeluarkan kenyataan bahawa krisis kewangan global tidak akan menjejas kesihatan syarikat yang diperbadankan di bawah BVI. Pada masa yang sama, kenyataan tersebut mengesahkan FSC sebagai organisasi yang mampu untuk menguatkuasakan prinsip-prinsip teras penyeliaan antarabangsa pasaran kewangan bagi syarikat-syarikat yang diperbadankan di bawah BVI. Ini telah dicapai dengan pengenalan sistem undang SIBA.

Selain itu, pada tahun 2013, FSC dan pihak berkuasa pengawalseliaan dari 31 negara Eropah telah menandatangani Memorandum Persefahaman ("MoU") mengenai bantuan bersama dalam pengawasan dan pengawasan pengurus dana pelaburan. Perjanjian yang dicapai menegaskan semula peranan penting FSC memegang dalam peraturan antarabangsa dan memberitahu pelabur bahawa bidang kuasa BVI dihormati dengan baik oleh sektor kewangan di seluruh dunia.

E-Global Trade & Finance Group, Inc. BVI. lesen

E-GLOBAL mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh BVI FSC di bawah SIBA dengan fokus pada tiga tugas utama

Ketelusan
Prestasi yang mematuhi undang-undang
Perlindungan minat pelanggan
site call
live chat