• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • พฤติกรรมราคา (Price Action) คือวิธีการเทรด Forex ซึ่งขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของราคาเพียงอย่างเดียว กลยุทธ์การเทรดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวชี้วัดใด ๆ การเทรดด้วยพฤติกรรมราคาจะใช้เพียงแค่รูปแบบของราคาเท่านั้น กลยุทธ์การเทรดนี้ กราฟแท่งเทียนจะสะท้อนทุกอย่างที่เกิดขึ้นในตลาด รูปร่างของกราฟแท่งเทียนจะช่วยให้คุณเข้าใจสภาพตลาดปัจจุบัน ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด

  เครื่องมือสำหรับดูพฤติกรรมการเทรด มีดังนี้:

  1

  ระดับแนวรับและแนวต้าน แนวโน้ม และกรอบราคา

  2

  รูปร่างกราฟฟิก (สามเหลี่ยม ธง ลิ่ม เพชร หัวและไหล่ เป็นต้น)

  3

  รูปแบบแท่งเทียน (รูปแบบ hammer, รูปแบบ hung, รูปแบบ morning star เป็นต้น)

  4

  ช่องวาง (ช่องว่างระหว่างราคาปิดของแท่งเทียนหนึ่ง กับราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไป)

  รูปแบบพื้นฐานของกลยุทธ์การเทรดโดยใช้พฤติกรรมราคา

  1. รูปแบบพินบาร์ (Pin Bar): เป็นรูปแบบพฤติกรรมราคาที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุด พินบาร์เป็นแท่งเทียนที่มีขนาดลำตัวเล็กมา แต่ในขณะเดียวกันก็มีเงายาว ชื่อของรูปแบบนี้ได้มาจากการเปรียบเทียบกับชื่อของพิน็อคคิโอ คุณสมบัติของเด็กไม้นี้คือ ทุกครั้งที่เขาโกหก จมูกไม้ของขาวจะยาวขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น พินบาร์ที่มีเงายาวนี้จะพยายามหลอกคุณ

  เช่น ถ้าราคาลงไปต่ำกว่าระดับแนวรับก่อนหน้านี้ พินบาร์จะปรากฏขึ้น แล้วราคาก็จะขยับขึ้น พินบาร์แสดงให้เห็นว่าราคากำลังพยายามหลอกคุณ กล่าวคือ จริง ๆ แล้วราคาจะไม่ลงต่ำ คุณจึงสามารถเข้าเปิดการเข้าเทรดในแนวโน้มขาขึ้นได้ เช่นเดียวกับบาร์ที่ 2 เมื่อราคาเพิ่มขึ้น พินบาร์จะปรากฏตัว แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงกำลังก่อตัวในตอนท้าย เมื่อเป็นเช่นนี้ ราคาจะเริ่มตกลง

  2. รูปแบบพฤติกรรมราคาที่สำคัญรูปแบบต่อไปคือ บาร์ที่กลืนกินแท่งก่อนหน้า (Outside Bar / Takeover) รูปแบบนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระยะการเคลื่อนไหวของราคาของแท่งเทียนหนึ่ง ๆ มากกว่าระยะการเคลื่อนไหวของแท่งเทียนก่อนหน้า รูปแบบนี้มีทั้งหมด 2 ประเภทด้วยกัน คือ การกลืนกินแบบขาขึ้น (Bullish Takeover) และการกลืนกินแบบขาลง (Bearish Takeover)

  การเคลื่อนไหวของราคาต้องมีทิศทางตรงกันข้าม และมีระยะมากกว่า หมายความว่า มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม การที่จะเริ่มดำเนินการใด ๆ คุณควรดูแท่งเทียนต่อไปก่อน และถ้ามันยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม คุณก็ควรเปิดการเทรด

  3. บาร์ที่เล็กกว่าแท่งก่อนหน้า (Inside bar) เป็นการรวมกันของแท่งเทียน 2 แท่ง รูปแบบ Inside Bar ปรากฏขึ้นเมื่อขอบเขตราคาของแท่งเทียนที่ 2 อยู่ในขอบเขตราคาของแท่งเทียนอันแรก รูปแบบนี้ไม่ใช่รูปแบบพลิกกลับ และไม่ใช่แบบต่อเนื่องเช่นกัน ราคาสามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาว่าเป็นสัญญาณที่เรียกความสนใจ

  สรุปกลยุทธ์การเทรดด้วยพฤติกรรมราคา

  พฤติกรรมราคาไม่ใช่ระบบการเทรดโดยสมบูรณ์ แต่เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคมากกว่า เทรดเดอร์แต่ละรายจะสร้างกลยุทธ์ของตัวเองขึ้นมา โดยเริ่มจากหลักพฤติกรรมราคาพื้นฐานอย่างง่าย นั่นก็คือ ไม่ใช้ตัวชี้วัด ใช้เพียงกราฟเท่านั้น นอกจากนี้ คุณควร:

  • ลบตัวชี้วัดและหุ่นยนต์ช่วยเทรดออกจากกราฟ

  • มองหาระดับที่สำคัญ

  • เปิดการเทรดเมื่อหนึ่งในรูปแบบแท่งเทียนปรากฏใกล้กับระดับสำคัญ

  ทั้งนี้ มีรูปแบบกราฟและราคาอีกมากมาย ในบทเรียนนี้อธิบายแค่รูปแบบพื้นฐานเท่านั้น แต่รูปแบบพฤติกรรมราคาพื้นฐานเหล่านั้นก็สามารถช่วยสร้างกำไรในการเทรด Forex ให้กับคุณได้เช่นกัน

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง