• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต โดยอ้างอิงจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา ดังนั้น จึงช่วยให้เทรเดอร์ Forex คาดเดาได้ว่าจะเกดอะไรขึ้นกับราคาเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของตลาด คือ การพิจารณากราฟของคู่ค่าเงินหลัก ๆ เท่านั้น เทรดเดอร์มืออาชีพเกือบทุกคนใช้กราฟเพื่อค้นคว้าและศึกษาทิศทางของตลาด ดังนั้น การเรียนการอ่านกราฟและวิธีการใช้กราฟจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด และเป็นพื้นฐานที่สุดของการวิเคราะห์ทางเทคนิค

  กราฟ Forex 3 ประเภทยอดนิยม

  มีกราฟ Forex 3 ประเภทที่มักใช้ในหมู่เทรดเดอร์ Forex เมื่อต้องวิเคราะห์ทางเทคนิค:

  • กราฟเส้น (Line Chart)

  • กราฟบาร์ (Bar Chart)

  • กราฟแท่งเทียน (Candle Chart)

  ในบทย่อยต่อไปนี้ เราจะอธิบายกราฟแต่ละประเภท และแต่ละกราฟนั้นมีจุดสำคัญใดบ้างที่ควรรู้

  กราฟ Forex รูปแบบเส้น (Forex Line Chart) คืออะไร?

  กราฟเส้น (Line Chart):

  กราฟเส้นคือ กราฟที่ง่ายที่สุดในบรรดากราฟทั้งหมด ตามชื่อประเภทกราฟ กราฟนี้เป็นเส้นเดี่ยวที่ลากจากราคาปิดราคาหนึ่งไปยังราคาปิดถัดไป

  กราฟเส้นข้างบนนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นง่าย ๆ ชัดเจน และไม่ซับซ้อน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงราคาปิดของคู่ค่าเงิน EURUSD ในแต่ละวันตามแกนตั้ง และวันที่ในแกนนอน

  กราฟ Forex รูปแบบบาร์ (Forex Bar Chart) คืออะไร?

  กราฟบาร์ (Bar Chart) หรือกราฟ “OHLC” นั้นซับซ้อนกว่ากราฟเส้นเล็กน้อย เพราะประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่า ในกราฟเต็มไปด้วยชุดเส้นในแนวตั้งที่เรียกว่า “บาร์” ในขณะที่ส่วนล่างของบาร์แนวตั้งแสดงถึงราคาเทรดที่ต่ำที่สุดในช่วงเวลานั้น ส่วนบนของบาร์แสดงให้เห็นราคาที่เทรดสูงสุด ทางด้านขวาของกราฟบาร์แสดงราคาที่เปิด ในขณะที่ด้านซ้ายของกราฟแสดงราคาที่ปิดในช่วงเวลาที่เลือก จำไว้ว่า เมื่อคุณเห็นคำว่า “บาร์” จะหมายถึงข้อมูล 1 หน่วยบนกราฟ

  นอกจากนี้ ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด บาร์นั้นจะถูกเรียกว่า บาร์ขาขึ้น และจะกลายเป็นบาร์ขาลงถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด

  กราฟ Forex รูปแบบแท่งเทียนคืออะไร?

  กราฟนี้ใกล้เคี้ยงกับกราฟบาร์ เพราะแสดงข้อมูลราคาเหมือนกัน ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ มีรูปแบบกราฟิกที่น่าสนใกว่า แท่งเทียนจะสร้างมิติและสีสันให้กับกราฟบาร์เพื่อแสดงพื้นที่ของบาร์ระหว่างราคาเปิดและราคาปิดเสมือนร่างจริง 2 มิติ

  แท่งเทียนประกอบด้วยบล็อกขนาดใหญ่ (หรือร่างกาย) ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด แท่งเทียนขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาปิด ส่วนแท่งเทียนลงเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด จากที่คุณเห็นในกราฟข้างบน แท่งเทียนข้างบนเป็นสีเขียว ในขณะเดียวกัน แท่งเทียนลงเป็นสีแดง อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาเปิดเท่ากับราคาปิด ก็จะมีไม่มีตัวแท่งเทียน แต่จะเป็นแค่เส้น และกราฟแท่งเทียนประเภทนี้เรียกว่า “โดจิ” (Doji) อย่างไรก็ตาม ถ้าสีของตัวบล็อกเป็นสีขาวหรือเขียว หมายความว่าเป็นแท่งเทียนขาขึ้น ก็คือราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แต่ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด สีของตัวบล็อกจะเป็นสีดำหรือแดง หมายความว่าเป็นแท่งเทียนขาลง

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง