การที่จะเข้าใจว่าสเปรด (Spread) คืออะไรนั้น คุณควรรู้ก่อนเป็นอันดับแรกว่าในตลาด Forex ราคาจะแสดงเป็นคู่ค่าเงินหรือการเสนอราคาอัตราแลกเปลี่ยน โดยที่ค่าสัมพัทธ์ของหน่วยสกุลเงินหนึ่งจะถูกกำหนดในหน่วยเงินของสกุลเงินอื่น อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับใช้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อค่าเงินอ้างอิงเรียกว่า ราคาที่ต้องการขาย (Bid Price) ซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดที่ผู้ซื้อจะยอมจ่ายเพื่อคู่ค่าเงินหนึ่ง และราคาขายของค่าเงินอ้างอิงเรียกว่า ราคาต้องที่การซื้อ (Ask Price)

ค่าสเปรดคืออะไร?

ราคาที่ต้องการขาย (Bid Price) มักจะต่ำกว่าราคาที่ต้องการซื้อ (Ask Price) เสมอ ถ้าอย่างนั้นแล้วสเปรด (Spread) คืออะไร? อธิบายง่าย ๆ ก็คือความแตกต่างระหว่างราคาที่ต้องการซื้อ หรือราคาที่เสนอ กับราคาที่ต้องการขาย ค่าสเปรดจะแสดงถึงค่าบริการนายหน้า และแทนที่ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม เดิมทีจะถูกกำหนดโดย pips (Percentage in Point) ซึ่งเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ของราคาค่าเงิน กล่าวคือ คุณจ่ายสเปรดทุกครั้งที่ซื้อและขายคู่ค่าเงิน หรือคุณจะคิดว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นที่โบรกเกอร์ออนไลน์คิดจากคุณเพื่อเทรดก็ได้เช่นกัน และเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น ลองพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง:

ถ้าคู่ค่าเงินมีราคากำหนดไว้แล้ว เช่น GBP/USD = 1.5705 และคุณต้องการซื้อคู่ค่าเงินนี้ โบรกเกอร์จะเสนอราคาสูงกว่านั้นเล็กน้อยที่ 1.5706 แต่ถ้าคุณต้องการขายคู่ค่าเงินนี้ โบรกเกอร์จะซื้อกลับในราคา 1.5704 เท่านั้น ดังนั้นมูลค่าของสเปรดจะเท่ากับความต่างระหว่างราคาที่ต้องการซื้อ หรือราคาที่เสนอ กับราคาที่ต้องการขาย
ตัวอย่างข้างล่างนี้ เป็นตัวอย่างของราคาคู่ค่าเงิน EUR/USD อ่านได้ 1.25387/1.25403 ดังนั้น สเปรดก็จะเป็น 0.00016 หรือ 1.6 pips

หรือก็คือ มีความแตกต่างที่ 0.16 เซ็นต์ระหว่างราคาที่คุณจ่ายเพื่อซื้อคู่ค่าเงิน EUR/USD และราคาที่คุณจะได้ถ้าคุณต้องการขายคู่ค่าเงินนี้ ในกรณีที่คุณขายคู่ค่าเงิน และตัดสินใจซื้อคู่ค่าเงินนี้ที่คุณเพิ่งขายไปกลับมาในขณะที่อัตราไม่เปลี่ยนแปลง เช่นนั้นความแตกต่างที่คุณจะเสียไปคือ สเปรดที่ 1.6 pips ตามในตัวอย่าง แม้ดูเหมือนว่ามูลค่าเหล่านี้ไม่สำคัญนัก แต่การเปลี่ยนแปลงที่จุดเล็กที่สุดนี้สามารถส่งผลต่อผลกำไรหรือขาดทุนเป็นพันดอลลาห์สหรัฐเมื่อเทรดปริมาณมาก

สเปรด Forex มีทั้งหมด 2 ประเภท

1

สเปรดคงที่ (Fixed Spread) –

สเปรดคงที่ คือความแตกต่างของราคาคงที่ระหว่างราคาที่ต้องการซื้อ (Ask Price) กับราคาที่ต้องการขาย (Bid Price) และไม่ขึ้นกับสภาวะของตลาด โบรกเกอร์ Forex จะรักษาค่าสเปรดคงที่ไว้

2

สเปรดลอยตัว (Variable Spread) –

สเปรดลอยตัวนั้นผันผวนไปตามสภาวะตลาด โดยทั่วไปแล้วสเปรดที่เปลี่ยนแปลงได้จะต่ำในช่วงที่ตลาดไม่มีกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ตลาดผันผวน สเปรดที่เปลี่ยนแปลงได้สามารถเพิ่มขึ้นได้จริง ในขณะที่สเปรดประเภทนี้ใกล้ชิดกับตลาดจริงมากกว่า แต่ก็ทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูงกว่าต่อการเทรด และทำให้การสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพยากขึ้น

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

site call
live chat