• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ในบทเรียนที่แล้ว เราได้รู้จักการวิเคราะห์พื้นฐานไปแล้ว อย่างที่ได้กล่าวไป เทรดเดอร์ Forex ส่วนมากใช้ทั้งการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมของตลาดได้กว้างขึ้น และตัดสินใจเทรดได้ดีขึ้น ในบทเรียนนี้และบทเรียนถัดไป เราจะทำความรู้จักเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ลึกกว่าเดิม ซึ่งมักถูกเรียกว่าเป็น “การวิเคราะห์ราคา” เช่นกัน

  การวิเคราะห์ Forex ทางเทคนิคคืออะไร?

  การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ ขั้นตอนที่เทรดเดอร์ Forex ใช้ศึกษา และคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ทฤษฎีเบื้องหลังการวิเคราะห์นี้คือ เทรดเดอร์ Forex สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่ผ่านมา แล้วพยายามระบุสภาพการเทรดปัจจุบันและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้น ข้อถกเถียงในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคคือ ข้อมูลตลาด ณ เวลานั้นจะสามารถดูได้ในราคาของคู่ค่าเงิน ซึ่งหมายความว่าราคาและการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจะสะท้อนให้เห็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตลาด Forex ดังนั้น จึงมีเทรดเดอร์ Forex ที่พึ่งพาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวเพื่อตัดสินใจเทรด และนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค ความเชื่อหลักของการวิเคราะห์นี้คือ ถ้าระดับราคาสร้างรูปแบบแนวโน้มเหมือนในอดีต ในอนาคตก็จะเกิดการเคลื่อนไหวแบบเดียวกัน ประโยชน์อื่น ๆ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ได้แก่:

  • การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเปิดเผยรูปแบบที่สามารถเทรดได้โดยมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จสูง

  • เทรดเดอร์ Forex สามารถใช้ตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อช่วยเทรดได้

  • การเทรดตามทิศทางของแนวโน้มอาจทำให้คุณได้ผลประโยชน์กลับมา

  การวิเคราะห์ทางเทคนิค และการใช้กราฟ Forex

  ในโลกของการเทรด Forex อย่างแรกที่เข้ามาในความคิดคือ กราฟ นักวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกคนใช้กราฟ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดจะทำให้เห็นสถิติที่ผ่านมา ในกราฟทางเทคนิค เทรดเดอร์สามารถดูที่ข้อมูลในอดีตเพื่อสังเกตแนวโน้มและรูปแบบที่ผ่านมา ที่จะช่วยให้พวกเขาวิเคราะห์โอกาสการเทรดที่ยอดเยี่ยมได้ เทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่เริ่มตัดสินใจเทรดเมื่อราคามาอยู่ระดับหนึ่งและกราฟรูปแบบหนึ่ง เพราะเป็นไปได้สูงที่รูปแบบเหล่านี้จะเกิดซ้ำในตลาด Forex แต่เทรดเดอร์ควรจะไว้ประการหนึ่งว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นขึ้นอยู่บุคคลสูง หมายความว่า ถ้านาย X และนาย Y ดูกราฟค่าเงินเดียวกัน หรือตัวชี้วัดเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะคิดเหมือนกันว่าราคาจะขยับไปในทิศทางไหน ในบทเรียนต่อไป เราจะดูเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ลึกกว่าเดิม หลังจากนั้น เราจะค่อย ๆ เรียนรู้ปัจจัยขั้นสูงกว่าเดิมของการวิเคราะห์ทางเทคนิค และนอกจากนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรด Forex โดยอ้างอิงการวิเคราะห์ทางเทคนิค

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง