• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ (Fibonacci Retracement) มาจากอัตราส่วนระหว่างตัวเลขในลำดับฟิโบนักชี ซึ่งเป็นชุดตัวเลขยอดนิยมที่ปรากฏขึ้นเสมอในสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลก และในวิชาคณิตศาสตร์ ตัวเลขฟิโบกนักชีหลักระยะแรกสำคัญอย่างยิ่งต่อการวัดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแม่นนำ และเพื่อระบุแนวรับและแนวต้านที่ให้โอกาสทางการค้าที่อาจเกิดขึ้น

  เปอร์เซ็นต์ของฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ (Fibonacci Retracement) ที่สำคัญ

  เปอร์เซ็นต์ของฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ (Fibonacci Retracement) ที่สำคัญที่สุดคือ 38.2% และ 76.4% แพลทฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่ประกอบด้วยเครื่องมือวาดฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์อัตโนมัติ แม้พฤติกรรมราคามักเกินระดับพฤติกรรมราคาจริงที่จุดฟิโบนักชี เป็นเรื่องปกติที่การพลิกกลับจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน บางครั้งต้องมีการรวมกันของบาร์ราคาหลายแท่งเพื่อเปลี่ยนทิศทางของแนวโน้ม ในขณะที่ในกรณีอื่น เช่น บาร์ราคา 2 หรือ 3 แท่งก็เพียงพอแล้วที่จะพลิกกลับและสร้างแนวโน้มใหม่ได้เสร็จสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ของฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ยอดนิยมที่สุดอาจจะเป็นที่ 61.8% ซึ่งใช้โดยนักเทคนิค

  ลำดับฟิโบนักชี (Fibonacci) ใช้อย่างไร?

  สัดส่วนที่ใช้การเทรด Forex นั้น ใช้ “ตัวเลขทองคำ” และใช้ระดับเพิ่มเติมของสัดส่วนนี้ด้วย ระดับเพิ่มเติมเหล่านี้คือ ที่ 23.2% 38.2% 50.0% และ 61.8% ส่วน 0.0% คือ ระดับอ้างอิงของการเคลื่อนไหวระดับต่ำ ในขณะที่จุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหวระบุเป็น 100.0% การใช้ระดับดังกล่าวใน Forex เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การหดและขยายของราคาในตลาดได้ ปัจจัยต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้เมื่อใช้กลยุทธ์ฟิโบนักชีในการเทรด Forex:

  • จุดสูงสุดเมื่อไม่นานมานี้ที่สูงที่สุด (Swing High) คือ จุดสูงสุดของกราฟในกรอบเวลาที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจ

  • จุดต่ำสุดเมื่อไม่นานมานี้ที่ต่ำที่สุด (Swing Low) คือ จุดต่ำสุดของกราฟในกรอบเวลาที่เทรดเดอร์ให้ความสนใจ

  • ใน Forex สัดส่วนตัวเลขถูกวางอยู่ระหว่าง Swing High และSwing Low ไม่ว่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง ส่วนตัวเลขนี้บ่งบอกระดับแนวรับและแนวต้านสำหรับแนวโน้มที่ควรคว้าไว้ หลังจากกำหนดสัดส่วนแล้ว ผลที่ออกมาบนกราฟ เรียกว่า “ร่องรอย” (Trace)

  ประเภทของฟิโบนักชีเทรซ 2 ประเภท

  ประเภทของฟิโบนักชีเทรซมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ ฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ (Fibonacci Retracement) และเป้าหมายกำไรฟิโบนักชี (Fibonacci Profit Targets)

  • ฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ (Fibonacci Retracement) ระดับเหล่านี้จะระบุตำแหน่งต่ำสุดเพื่อซื้อให้กับเทรดเดอร์ เมื่อการเทรดมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยรวมแล้ว รีเทรซแมนท์ ก็คือระดับแนวรับขนาดย่อย

  • เป้าหมายกำไรฟิโบนักชี (Fibonacci Profit Targets) เป็นระดับคาดหวังสูงสุดของการเทรด เป้าหมายกำไร คือ ระดับแนวต้านขนาดเล็ก

  หมายเหตุ

  • ฟิโบนักชี รีเทรซเมนท์ ถูกสร้างในกราฟด้วย Swing High และ Swing Low การเลือกทั้ง 2 ปัจจัยนี้ ชุดคำสั่งของการสร้างกราฟจะประมวลผลการทำงานทั้งหมดให้กับเทรดเดอร์

  • สำหรับระดับฟิโบนักชี ถ้าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่ คำแนะนำที่ดีที่สุด คือ ดูทิศทางการเคลื่อนไหว 25-30 pips หรืออาจจะมากกว่านั้น เทรดเดอร์ควรซื้อที่ระดับ 50% หรือ 61.8%

  • ปกติเป้าหมายกำไรฟิโบนักชีจะถูกวางไว้เหนือระดับรีเทรซเมนท์ เทรดเดอร์มักหยุดการเทรดที่ระดับแนวต้านขนาดเล็ก

  • การใช้ระบบการเทรดฟิโบนักชีรวมกันด้วยตัวชี้วัด และตัวสร้างสัญญาณอื่น ๆ จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ

  • ถ้า 10-15 pips เสี่ยงต่อการเทรดฟิโบนักชีนั้น ๆ เทรดเดอร์จะได้ 40-50 pips กลับมา และบางครั้งจะใช้ค่า pips นี้เพิ่มเงินทุน

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง