• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ในบทเรียนนี้ เราจะวิเคราะห์ผู้เล่นที่หลากหลายในตลาด Forex ด้วยมุมมองจากเทรดเดอร์ ซึ่งเราเตรียมข้อมูลเชิงลึกซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เล่นในตลาด Forex เหล่านี้มีอิทธิพลอย่างไรต่อตลาดมูลค่า 5 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ และการเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าเงินไว้ให้คุณแล้ว ผู้เล่นหลักในตลาด Forex มี 6 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน ซึ่งแต่ละกลุ่มนั้นมีวัตถุประสงค์ในการเทรด และกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกันซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อราคาของค่าเงิน

  1. บทบาทของธนาคารกลาง

  เริ่มที่ธนาคารกลาง จุดประสงค์หลักของธนาคารกลางคือทำให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจของประเทศมั่นคง ด้วยการจับตาดูตัวแปรต่าง ๆ เช่น เงินเฟ้อ ซึ่งจะสำเร็จได้เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย แทรกแซงตลาดค่าเงิน (ด้วยการซื้อหรือขาย) และรวมไปถึงการกำหนดอัตราเงินสดสำรองขั้นต่ำ ธนาคารที่เป็นธนาคารกลาง เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารเพื่อการลงทุนของยุโรป (EIB) ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) และธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (US Federal Reserve)

  2. ธนาคารเพื่อการพานิชย์และการลงทุนในตลาด Forex

  ในฐานะที่ธนาคารเพื่อการพานิชย์และการลงทุนเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในตลาด Forex ระดับโลก ธนาคารเหล่านี้จึงดำเนินการในนามของตน หรือตามความต้องการและผลประโยชน์ของลูกค้า ค่าสเปรดที่ต่ำในตลาดระหว่างธนาคารช่วยให้การทำธุรกรรมของค่าเงินจำนวนมากมีต้นทุนที่ต่ำมาก ตลาดระหว่างธนาคารชั้นนำที่เป็นที่รู้จักกันดีนั้นมีสัดส่วนประมาณ 55% ของการทำธุรกรรม Forex ทั่วโลก ตัวอย่างธนาคารเหล่านี้ คือ JPMorgan, UBS, Citi, Barclays, HSBC และ Deutsche Bank หรือกล่าวได้ว่า ตลาดระหว่างธนาคารก็คือ ตลาด Forex นั่นเอง

  3. บริษัทหลายสัญชาติมีอิทธิพลต่อตลาด Forex อย่างไร?

  จุดประสงค์แรกที่บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในตลาด Forex คือ ทำเฮดจิ้ง (Hedging) และเพื่อการพานิชย์ หรือการลงทุน ตัวอย่างจุดประสงค์เพื่อการลงทุน คือ เมื่อบริษัทไทยซื้อบริษัทสหรัฐฯ ด้วยเงิน 100 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ในกรณีนี้ บริษัทไทยต้องแลกเปลี่ยนค่าเงิน เฮดจิ้ง (Hedging) คืออะไร? เฮดจิ้งคือเทคนิคในการจัดการความเสี่ยง ถ้าคุณเชื่อว่าการลงทุนนี้เสี่ยง คุณก็ลงทุนอีกทางหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงนั้น

  4. เทรดเดอร์ประเภทสถาบันในตลาด Forex

  ผู้เล่นประเภทนี้มีสัดส่วนประมาณ 30% ของการทำธุรกรรม Forex ทั่วโลก เช่น บริษัทประกันภัย กองทุนบำเหน็จ/บำนาญ (Pension Fund) กองทุนรวม (Mutual Fund) และกองทุนบริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ผู้เล่นกลุ่มนี้ยังถูกเรียกว่าผู้สังเกตการณ์อีกด้วย เพราะจุดประสงค์ของพวกเขาคือการเทรดเพื่อหวังกำไร และเพื่อป้องกันความเสี่ยงของประวัติองค์กรในระดับโลกต่อความเสี่ยงของค่าเงิน

  5. จุดประสงค์หลักของโบรกเกอร์ Forex รายย่อย

  คนกลุ่มนี้ยอมให้เทรดเดอร์รายย่อยเข้าถึงตลาด Forex ด้วยการส่งคำสั่งของพวกเขาไปยังธนาคารเพื่อการพานิชย์ หรือแพลทฟอร์มของสถาบันต่าง ๆ โบรกเกอร์เหล่านี้สร้างรายได้จากค่าสเปรด หรือคิดค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง หรือก็คือทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างสถาบันการเงินกับบุคคลทั่วไป โดยแลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียม

  6. เทรดเดอร์รายย่อยในตลาด Forex

  เทรดเดอร์เหล่านี้ก็คือบุคคลทั่วไปเหมือนคุณ ที่เทรดค่าเงินไปด้วยในขณะที่พยายามสร้างกำไรจากความผันผวนของค่าเงินต่ออีกค่าเงินหนึ่ง คนกลุ่มนี้ยังถูกเรียกว่าผู้สังเกตการณ์รายเล็ก เพราะเทรดเดอร์รายย่อยเข้ามาในตลาด Forex ก็เพื่อสร้างกำไร และไม่ถือค่าเงินใดค่าเงินหนึ่งในระยะยาวนั่นเอง ผู้เล่นรายนี้คือหนึ่งในกลุ่มที่โตเร็วที่สุดในตลาด Forex ทั้งหมด

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง