• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ในบทเรียนที่แล้ว นอกจากเราได้เรียนรู้เรื่องประเภทหลัก ๆ ของโบรกเกอร์ Forex ได้ 2 ประเภท นั่นคือ Dealing Desk และ Non-Dealing Desk ยังได้รู้จักความแตกต่างระหว่างโบรกเกอร์ประเภท STP และ ECN อีกด้วย ซึ่งโบรกเกอร์แต่ละประเภทก็มีวิธีการเสนอราคาที่แตกต่างกันเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น การดำเนินการคำสั่งตามตลาด (Market Execution) หรือ การดำเนินการคำสั่งทันที (Instant Execution) ประเภทการดำเนินการคำสั่งแต่ละประเภทนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเลือกการดำเนินการคำสั่งแบบใดที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณ

  การดำเนินการคำสั่งตามตลาด (Market Execution) คืออะไร?

  วิธีการเสนอราคานี้มักใช้โดยโบรกเกอร์ประเภทประมวลผลโดยตรง (Straight Through Processing: STP) และโบรกเกอร์ประเภทเครือข่ายสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Communications Network: ECN) การดำเนินการคำสั่งตามตลาดจะทำให้คุณได้ราคาที่ดีที่สุดที่มีในตลาด คำขอของเทรดเดอร์จะถูกวางไว้กับผู้ให้บริการสภาพคล่อง จะไม่มีการเทรดเสนอราคาซ้ำ อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่ได้รับราคาตรงตามที่คุณขอไป รดังนั้น ลักษณะสำคัญของวิธีการเสนอราคานี้คือ:

  • คุณจะได้รับอนุญาตให้ตั้งระดับหยุดขาดทุน (Stop Loss) และ/หรือระดับสร้างกำไร (Take Profit) เมื่อเข้าสู่ตลาด

  • การันตีได้ว่าคำสั่งของคุณจะถูกดำเนินการ

  • คุณเข้าถึงตลาดได้โดยตรง

  • ได้รับราคาโดยตรงจากตลาด

  หากคุณเทรดในกรอบเวลากว้างซึ่งการลื่นไหลเล็กน้อยไม่สำคัญ การดำเนินการคำสั่งตามตลาดน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีของคุณ

  การดำเนินการคำสั่งทันที (Instant Execution) คืออะไร?

  การดำเนินการคำสั่งทันที (Instant Execution) คือ วิธีการเสนอราคาที่มักใช้โดยบริษัทนายหน้าประเภท Dealing Desk สิ่งที่เกิดขึ้นกับการดำเนินการคำสั่งทันทีนั้น คือ คำสั่งของเทรดเดอร์จะถูกดำเนินการตามราคาที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ เมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินการคำสั่งตามตลาด (Market Execution) ซึ่งทำให้คุณได้ราคาถัดไปที่ไม่ว่าจะไหลมากแค่ไหนแล้วนั้น การดำเนินการคำสั่งทันทีจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากราคาไม่พร้อม ดังนั้น ลักษณะพื้นฐานของวิธีการเสนอราคาแบบนี้ก็คือ:

  • คุณสามารถกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) และสร้างกำไร (Take Profit) เมื่อเข้าสู่ตลาด

  • คุณจะได้ราคาตามที่ขอไปหากราคานั้นใช้การได้ ถ้าหากไม่ได้ ก็จะเกิดการเสนอราคาอีกครั้ง

  • การดำเนินการคำสั่งของคุณขึ้นอยู่กับตลาด

  • การเข้าสู่ตลาดเป็นไปทางอ้อม นั่นก็คือผ่านตัวแทน

  ถ้าการได้ราคาตามที่คุณขอไปนั้นสำคัญต่อสไตล์การเทรดของคุณ และคุณมักเทรดในกรอบเวลาสั้น ๆ การดำเนินการคำสั่งทันทีอาจเป็นวิธีการที่เหมาะกับคุณ

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง