• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ตอนนี้คุณพอเข้าใจแล้วว่าราคาคู่เงิน Forex มีรูปแบบเป็นอย่างไร ต่อไปก็ถึงเวลาเรียนรู้แล้วว่าผู้ซื้อ และผู้ขายมาเจอกัน และเสนอราคาได้อย่างไร ในกรณีนี้ มักมีตัวเลข 2 ตัวที่แสดงในราคาคู่เงิน Forex เสมอ ตัวเลขแรกคือ ตัวเลขที่อยู่ทางซ้ายมือเรียกว่า “Bid” (ราคาที่คุณจะขาย) ส่วนตัวเลขทางขวามือเรียกว่า “Ask” (ราคาที่คุณจะซื้อ) คำศัพท์เหล่านี้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกประเภท ตั้งแต่หุ้น ไปจนถึงราคาคู่เงิน Forex

  ความแตกต่างระหว่าง Bid Price และ Ask Price

  ราคาที่คุณขาย (Bid Price) แสดงราคาที่เทรดเดอร์หรือนักลงทุนยอมจ่ายเพื่อตราสารทางการเงินที่ถูกซื้อขาย ณ เวลาหนึ่ง เช่น เมื่อขายค่าเงินพื้นฐาน (Base Currency) ราคาที่คุณขาย คือสิ่งที่ผู้ติดต่อยอมจ่ายเพื่อที่จะซื้อค่าเงินพื้นฐานจากคุณ ส่วน ราคาที่คุณซื้อ (Ask Price) แสดงราคาที่เทรดเดอร์ยอมขายตราสารทางการเงินที่ถูกซื้อขาย ณ เวลานั้น เช่น เมื่อซื้อค่าเงินพื้นฐาน ราคาที่คุณซื้อ คือสิ่งที่ผู้ติดต่อยอมขายค่าเงินพื้นฐานให้คุณ โดยแลกเปลี่ยนกับค่าเงินอ้างอิง

  ตามที่คุณเห็นจากตัวอย่างข้างบน Bid Price มักจะน้อยกว่า Ask Price และธุรกรรมมักถูกดำเนินการตามค่าเงินที่ถูกเสนอราคาก่อนเสมอ ดังนั้นคุณจึงอาจเลือกซื้อหรือขายค่าเงินพื้นฐานนั่นเอง

  Long Position หรือ Short Position คืออะไร?

  เมื่อเป็นเรื่องของการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คำว่า Long Position และ Short Position หมายถึง การเทรดที่เริ่มด้วยการซื้อก่อนหรือขายก่อนก็ได้ Long Position เริ่มด้วยการซื้อพร้อมความคาดหวังว่าจะขายในราคาที่สูงขึ้น ส่วน Short Position จะเริ่มต้นด้วยการขายก่อนการซื้อ โดยมีจุดประสงค์เพื่อซื้อคืนตราสารนั้นด้วยราคาที่ต่ำกว่า ดังนั้น พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

  Long Position - การซื้อ:

  ถ้าเทรดเดอร์คาดว่า คู่ค่าเงิน EUR/USD จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือก็คือ มีแนวโน้มขาขึ้น (Bullish) เทรดเดอร์ก็จะเปิดการเทรดด้วยการคลิกที่ “Buy” และการเทรดจะเริ่มที่ราคา 1.2981 เทรดเดอร์จะอ้างว่าการเทรดนี้เป็น “Long” (ซื้อ) เพราะคาดหวังจะได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงขึ้น (การเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น)

  Short Position – การขาย:

  ถ้าเทรดเดอร์คาดว่ามูลค่าของคู่ค่าเงิน EUR/USD จะลดลง หรือก็คือ มีแนวโน้มขาลง (Bearish) เทรดเดอร์จะคลิก “Sell” และการเทรดจะเริ่มที่ราคา 1.2981 สิ่งที่เทรดเดอร์ทำไปนั้นเรียกว่า “Short Sell” หรือกล่าวคือ เขาขายสิ่งที่เขาเป็นเจ้าของ เมื่อซื้อคืนกลับมาในราคาที่ถูกกว่า ก็จะได้กำไรจากความแตกต่างของราคานั้น ดังนั้น ถ้าคุณ Short Sell คู่ค่าเงิน EUR/USD และราคาลดลง หมายความว่าคุณได้กำไร แต่ถ้าราคาขยับขึ้น คุณก็จะเสียกำไร
  สรุปแล้ว คุณควรตระหนักไว้ว่า Buying Long (ซื้อ) เป็นวิธีการลงทุนที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในตลาด Forex ซึ่งมีหลายเหตุผลที่ใช้อธิบายพฤติกรรมนี้ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตลาดจะให้เงินคุณดีเมื่อเวลาผ่านไป Short Selling (ขาย) นั้นค่อนข้างตรงข้ามกับ Buying Long เลยทีเดียว

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง