• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของค่าเงินมากที่สุดอาจจะเป็นนโยบาลที่กำหนดโดยธนาคารของแต่ละประเทศ วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือ เพื่อวางแนวทางให้กับอัตราเงินภายในประเทศ ซึ่งต่อมามีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม ส่วนใหญ่แล้วอัตราดอกเบี้ยต่ำจะกระตุ้นการยืม การลงทุน และการบริโภค ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงจะลดการยืมและการบริโภค

  การแทรกแซงค่าเงินทำให้ธนาคารกลางซื้อหรือขายค่าเงินของตัวเองเพื่อปรับอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นวิธีควบคุมภาวะเงินเฟ้อ และความต้องการการนำเข้าและส่งออก และยังช่วยรับประกันเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนอีกด้วย การแทรกแซงนี้มีความหมายแตกต่างกันต่อเทรดเดอร์แต่ละประเภท:

  • สำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น การแทรกแซงอาจหมายถึง การเคลื่อนไหวภายใน 1 วันจำนวนมาก บางครั้งอาจเปลี่ยนแปลง 150-200 pips ในเวลาไม่กี่นาที

  • สำหรับเทรดเดอร์ระยะกลาง และระยะยาว การแทรกแซงอาจส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม หากธนาคารเปลี่ยนแปลงจุดยืน และส่งข้อความที่แตกต่างกันไปยังตลาด

  นโยบายการเงินของธนาคารกลาง และตลาด Forex

  นโยบายการเงินที่ธนาคารกลางนำมาใช้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ นโยบายการเงินแบบขยายตัว และนโยบายการเงินแบบหดตัว

  นโยบายการเงินแบบขยายตัว –

  หรือก็คือ การผ่อนปรน เป็นนโยบายที่มุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยการลดอัตราดอกเบี้ย มาตรการอีกรูปแบบหนึ่งคือการเพิ่มปริมาณเงิน ซึ่งทำให้การลดต้นทุนการกู้ยืมประสบความสำเร็จ

  นโยบายการเงินแบบหดตัว -

  เป็นนโยบายที่มุ่งชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจและตอบโต้ภาวะเงินเฟ้อ ด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย นโยบายนี้รู้จักกันในชื่อ “การรัดกุม” และถูกนำไปใช้บางครั้งเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวเร็วเกินไป เมื่อเงินจำนวนมากทุ่มให้กับสินค้าจำนวนน้อยเกินไป ราคาจะเริ่มสูงขึ้น ดังนั้นธนาคารกลางจึงจำเป็นต้องยับยั้งอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
  สำหรับมาตรการเฉพาะของการแทรกแซงนั้น มีวิธีการแทรกแซงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2 ประเภทด้วยกัน คือ การแทรกแซงแบบไม่มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน (Sterilized Intervention) และการแทรกแซงแบบมีผลกระทบต่อปริมาณเงิน (Unsterilized Intervention)

  การแทรกแซงแบบไม่มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน (Sterilized Intervention) –

  การแทรกแซงประเภทนี้จะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน การที่เรียกว่า “Sterilized” นั้นเพราะว่า นอกเหนือจากการซื้อหรือขายสกุลเงินทั้งหมดแล้ว ยังรวมไปถึงขั้นตอนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลที่ชดเชยการเพิ่มเงินสำรองที่เกิดขึ้นจากการแทรกแซง ผลกระทบของการเคลื่อนไหวดังล่าวมักเป็นระยะสั้นถึงระยะยาว

  การแทรกแซงแบบมีผลกระทบต่อปริมาณเงิน (Unsterilized Intervention) –

  การแทรกแซงที่ไม่ระบุชื่อ - การแทรกแซงประเภทนี้หมายถึงการซื้อหรือขายสกุลเงินของประเทศเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ ผลกระทบสามารถเห็นได้ในทุกระดับของเศรษฐกิจนอกเหนือจากที่เห็นในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจะต้องทำการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ (ในอัตราดอกเบี้ย, ในราคาและอื่น ๆ ) การแทรกแซงประเภทนี้มีผลระยะยาว

  ทำไมเทรดเดอร์ Forex จึงให้ความสนใจกับผู้นำของธนาคารกลาง?

  ไม่เพียงแต่ธนาคารกลางเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อตลาด Forex แต่ยังรวมไปถึงประธานของธนาคารกลางอีกด้วย เช่น ผู้นำของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป และญี่ปุ่น คนเหล่านี้มีอิทธิพลต่อทิศทางของค่าเงินสูง เพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้น เราได้นำรายชื่อของประธานของธนาคารกลางหลักมาไว้แล้ว:

  • มาริโอ ดรักฮิ (Mario Draghi) - ประธานธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank)

  • มาร์ก คาร์นีย์ (Mark Carney)  - ผู้ว่าการธนาคารอังกฤษ (Bank of England)

  • เจอโรม พาวเวลล์  (Jerome Powell) – ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve Board, United States)

  • ฮารุฮิโกะ คุโรดะ (Haruhiko Kuroda) – ผู้ว่าการธนาคารญี่ปุ่น (Bank of Japan)

  • ฟิลิป โลว์ (Philip Lowe) – ผู้ว่าการธนาคารออสเตรเลีย (Reserve Bank of Australia)

  • สตีเฟน เอส โปโลซ (Stephen S. Poloz) - ผู้ว่าการธนาคารแคนาดา (Bank of Canada)

  ผู้เล่นในตลาด Forex ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับคำพูดและคำบอกใบ้ของพวกเขาเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้นำของธนาคารกลางเหล่านี้พูดสุนทรพจน์ ให้สัมภาษณ์ หรือให้ข้อมูลแก่สาธารณชน

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง