กราฟแท่งเทียนแสดงความผันผวนของราคาของคู่ค่าเงิน Forex สามารถแสดงราคาในช่วงเวลาใดก็ได้ ตั้งแต่ 1 นาทีไปจนถึง 1 เดือน แท่งเทียนแต่ละเทียนแสดงข้อมูลสำคัญ 4 ส่วนด้วยกัน คือ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิด แท่งเทียนเหล่านี้ใช้ง่าย และให้ข้อมูลมากกว่าราฟเส้น หรือกราฟบาร์ การตีความหมายของแท่งเทียนนั้นขึ้นอยู่รูปแบบที่ปรากฏ

แท่งเทียนรูปแบบขาขึ้น (Bullish Candlestick Formations)

รูปแบบ Hammer –

เป็นสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งมากเมื่อเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงที่สำคัญ ตัวแท่งเทียนมีขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นแบบทึบหรือไม่มีสี ในขณะที่ไส้เทียนยาว

รูปแบบ Piercing Line –

แท่งเทียนแรกมีรูปร่างยาวซึ่งแสดงขาลง ตามด้วยแท่งเทียนยาวที่แสดงขาขึ้น เป็นสัญญาณให้ผู้ซื้อเข้าตลาด

รูปแบบ Bullish Engulfing Lines –

เป็นรูปแบบแสดงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งถ้าเกิดขึ้นหลังจากแนวโน้มขาลงที่สำคัญ แท่งเทียนแรกซึ่งแสดงขาลงถูกกลืนด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่แสดงขาขึ้น รูปแบบนี้อาจเป็นรูปแบบพลิกกลับได้เช่นกัน

แท่งเทียนรูปแบบขาลง (Bearish Candlestick Formations)

รูปแบบ Hanging Man -

ตัวแท่งเทียนมีขนาดเล็ก และไส้เทียนยาวดิ่งลงข้างล่าง รูปแบบนี้อาจแสดงสัญญาณขาลงถ้าเกิดขึ้นหลังเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ

รูปแบบ Dark Cloud Cover –

เป็นรูปแบบขาลงที่จะสำคัญมากขึ้นถ้าตัวแท่งเทียนที่ 2 อยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของตัวแท่งเทียนแรก

รูปแบบ Bearish Engulfing Lines –

เป็นแท่งเทียนขนาดเล็กที่แสดงขาขึ้น และถูกกลืนด้วยแท่งเทียนขนาดใหญ่ที่แสดงขาลง รูปแบบนี้จะเป็นขาลงที่แข็งแกร่งถ้าเกิดขึ้นหลังจากเกิดแนวโน้มขาขึ้นที่สำคัญ

รูปแบบ Doji –

เป็นรูปแบบพลิกกลับคลาสสิกที่ราคาเปิดและราคาปิดเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งทำให้ดูเหมือนกากบาท หรือตัว T รูปแบบ Doji รูปตัว T นี้รู้จักกันในอีกชื่อคือ Dragonfly Doji ในขณะที่รูปตัว T กลับหัวเรียกว่า Tombstone Doji นอกจากนี้ยังอาจสื่อสารถึงความไม่แน่นอนเมื่อระยะระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดไม่ห่างกันมากนัก

กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

site call
live chat