• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • การทำเฮดจิ้ง (Hedging) เป็นแนวคิดเฉพาะตัวในตลาดการเงิน ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ลดความเสี่ยงของความผันผวนของตลาดได้ ความหมายอย่างง่ายของการทำเฮดจิ้ง คือหลังจากที่คุณลงทุนแล้ว คุณก็ลงทุนอีกประเภทหนึ่งเป็นหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยง บางครั้งก็ลดความเสี่ยงหมดได้ เทรดเดอร์และนักลงทุนหลายรายจากทั่วโลกใช้การทำเฮดจิ้ง แต่ตลาด Forex มีกลยุทธ์การทำเฮดจิ้งที่ไม่เหมือนใคร

  ทำไมเทรดเดอร์ Forex จึงทำเฮดจิ้ง (Hedging)?

  การทำเฮดจิ้ง (Hedging) ในตลาด Forex นั้นเกี่ยวข้องกับเทรดเดอร์ที่ลงทุนในหลาย ๆ ตำแหน่งเพื่อลดความเสี่ยงด้วยการยอมขาดทุนเล็กน้อยหรือได้กำไรไม่มาก ไม่ว่าจะมีความผันผวนในตลาดหรือไม่ จุดประสงค์หลักของการทำเฮดจิ้ง คือ การครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งหมดในตลาด และเพื่อป้องกันการขาดทุนใหญ่ ๆ ในการเทรด เทรดเดอร์ Forex ใช้การทำเฮดจิ้งเมื่อไม่มั่นใจสภาพของตลาดในอนาคต หรือทำเฮดจิ้งเมื่อหวังให้เกิดการเหวี่ยงครั้งใหญ่ของราคาไปอีกฝั่งของตำแหน่งการเทรด เพราะข่าวที่คาดเดาไม่ได้

  การทำเฮดจิ้ง (Hedging) เป็นอย่างไร?

  ในการเทรด Forex การทำเฮดจิ้ง (Hedging) อยู่บนหลักการของการที่เทรดเดอร์ซื้อหรือขายค่าเงินในราคาเข้าตลาดราคาเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าจะปลอดภัยแม้ว่าตลาดแกว่งอย่างรุนแรงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับคู่ค่าเงินหนึ่งที่มีค่าเงินพื้นฐานเดียวกัน เทรดเดอร์ Forex บางรายใช้ความสัมพันธ์เพื่อหาคู่ค่าเงินที่แตกต่างกันด้วยความสัมพันธ์เชิงบวก หรือเชิงลบระหว่างกัน จากนั้นจึงเข้าสู่ตำแหน่งซื้อหรือขายตามการวิจัยตลาด

  ในกรณีที่เป็นความสัมพันธ์เชิงบวก เทรดเดอร์ Forex ส่วนมากมักซื้อคู่ค่าเงินที่คาดการณ์ว่าจะขยับขึ้น ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ Forex สามารถขายคู่ค่าเงินที่คาดว่าราคาจะลดลง ในความสัมพันธ์เชิงลบ เทรดเดอร์จะซื้อคู่ค่าเงินแรกในขณะที่ขายสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน บางครั้งเทรดเดอร์อาจใช้ความสัมพันธ์เชิงบวกและลบเพื่อทำการเฮดจิ้งตำแหน่งของพวกเขาเช่นกัน แนวคิดนี้เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะมีความเป็นไปได้ที่จะได้กำไรและขาดทุนน้อย สามารถใช้เพื่อเปิดคำสั่งสำหรับคู่ค่าเงินเดี่ยว และคู่ค่าเงิน 2 คู่ที่แตกต่างกัน การทำเฮดจิ้งอาจเป็นกลยุทธ์ที่สร้างกำไรถ้าเทรดเดอร์มีประสบการณ์ และสามารถสร้างกำไรจากการเทรดด้วยการชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเทรด

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง