• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • การติดตั้งคำผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors)

  ถอดความวิดีโอ

  การติดตั้งคำผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors)

  คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) คือโปรแกรมที่เขียนใน MetaQuotes Language 4 และช่วยวิเคราะห์ และเทรดในโหมดอัตโนมัติ (การเทรดแบบออโต้)

  ก่อนที่คุณจะใช้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) คุณต้องกำหนดพารามิเตอร์ของมันในหน้าต่างตั้งค่าเทอมินอลก่อน การเปิดหน้าต่างทำได้โดยการไปหน้าเมนูหลัก แล้วคลิกปุ่ม “เครื่องมือ” (Tools) จากนั้นเลือก “ตัวเลือก” (Options) หรือกด Ctrl + O

  การตั้งค่าการทำงานกับคำแนะนำขั้นสูงรวมอยู่ในแถบ “คำแนะนำขั้นสูง” (Expert Advisors)

  หมวดที่ให้มานั้นจะอธิบายการตั้งค่าทั่วไปสำหรับผู้เชี่ยวชาญทุกคน

  อนุญาตให้เทรดออโต้ (Allow Auto Trading) ตัวเลือกนี้ทำให้คุณเปิดหรือปิดการทำงานของปฏิบัติการการเทรดด้วยคำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) และสคริปต์ (Scripts) ถ้าปิดการใช้งานไว้ สคริปต์และคำแนะนำขั้นสูงจะทำงาน แต่จะไม่สามารถเทรดได้ ข้อจำกัดนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อการทดสอบความสามารถในการวิเคราะห์ของผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงในโหมดเรียลไทม์ (อย่าสับสนกับการทดสอบผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงในข้อมูลประวัติที่ผ่านมา) นอกจากนี้ การกดปุ่มเทรดอัตโนมัติ (Auto Trading) บนแถบเครื่องมือสามารถใช้เปิดหรือปิดการทำงานการเทรดแบบอัตโนมัติได้

  ปิดการใช้งานการเทรดออโต้เมื่อบัญชีถูกเปลี่ยน (Disable Auto Trading when the account has been changed) ตัวเลือกนี้แสดงถึงกลไกป้องการปิดการขายโดยผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) และสคริปต์ (Scripts) เพื่อบัญชีถูกเปลี่ยน ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณเปลี่ยนบัญชีทดลองเป็นบัญชีจริง

  ปิดการใช้งานการเทรดออโต้เมื่อโปรไฟล์ถูกเปลี่ยน (Disable Auto Trading when the profile has been changed) ข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับการตั้งค่าปัจจุบันของแผนภูมิทั้งหมดในพื้นที่ทำงานถูกเก็บไว้ในโปรไฟล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรไฟล์ที่ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) ที่แนบมาด้วย ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงที่ถูกรวมเข้าไปในโปรไฟล์จะเริ่มทำงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ของราคา เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ จะสามารถขวางการเทรดจากการดำนเนิการของผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงเมื่อโปรไฟล์ถูกเปลี่ยน

  ปิดการใช้งานการเทรดออโต้เมื่อสัญลักษณ์แผนภูมิหรือช่วงเวลาถูกเปลี่ยน (Disable Auto Trading when the charts symbol or period has been changed) ถ้าตัวเลือกนี้เปิดใช้งานอยู่ เมื่อช่วงเวลาหรือสัญลักษณ์ของแผนภูมิถูกเปลี่ยนผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) ซึ่งเชื่อมติดอยู่ด้วยกัน จะถูกห้ามปฏิบัติการการเทรดโดยอัตโนมัติ

  Allow DLL imports (potentially dangerous, enable only for trusted applications)

  อนุญาตให้นำไฟล์ DLL เข้ามาใช้ (อันตรายสูง ใช้งานได้กับแอปพลิเคชั่นที่เชื่อถือได้เท่านั้น) (Allow DLL imports) การขยายฟังก์ชั่นการทำงานผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) นั้น สามารถใช้ DLL (Dynamic-links Libraries) ได้ ถ้าตัวเลือกนี้เปิดใช้งานอยู่ฟังก์ชั่นที่เก็บไว้ได้โดยไม่มีข้อจำกัด ถ้าตัวเลือกปิดการใช้งานอยู่ ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงจะไม่สามารถใช้ DLL จากข้างนอกได้แล้ว แนะนำว่าให้ปิดการใช้ตัวเลือกนี้เมื่อทำงานกับผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงที่คุณไม่รู้จัก

  อนุญาต WebRequest สำหรับ URL ที่ลิสต์ไว้ (Allow WebRequest for listed URL) ฟังก์ชั่น WebReqeust ใน MQL4 ใช้สำหรับรับและส่งข้อมูลเข้าเว็บไซต์โดยใช้คำร้อง GET และ POST การยอมให้แอปพลิเคชั่น MQL4 ส่งคำร้องเหล่านี้นั้น คุณต้องเปิดการใช้ตัวเลือกนี้ และระบุ URL จากเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ด้วยตัวคุณเองให้ชัดเจน ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ตัวเลือกนี้จึงถูกตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้ปิดการใช้งาน

  คุณสามารถลบที่อยู่ URL จากรายชื่อที่เชื่อถือได้โดยการเลือก URL นั้น และกดปุ่ม “Delete”

  คุณสามารถเริ่มการทำงานของผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) ได้ดังนี้ คลิกขวาที่ชื่อ “ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง” (Expert Advisors) ในหน้าต่าง “ตัวนำทาง” (Navigator) แล้วเลือก “เชื่อมกับแผนภูมิ” (Attach to a Chart), หรือชื่อ “ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง” ในหน้าต่าง “ตัวนำทาง”, หรือ ลากแล้วว่างชื่อ “ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง” จากหน้าต่าง “ตัวนำทาง” ไปยังแผนภูมิที่คุณต้องการ

  หน้าต่างจะปรากฏขึ้นมาพร้อมแถบ “ทั่วไป” (Common) และ “การป้อนเข้า” (Inputs) ตรวจทานการตั้งค่าในแต่ละแถบ และเปลี่ยนการตั้งค่าที่จำเป็น จากนั้นกด “OK” เพื่อแนบผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) เข้ากับแผนภูมิราคาที่ดำเนินการอยู่

  ตอนนี้ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) เชื่อมต่อกับแผนภูมิราคาแล้ว ชื่อของมันจะปรากฏที่มุมขวาบนของแผนภูมิ ชื่อของผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงจะตามด้วยใบหน้ายิ้มถ้าการเทรดแบบไลฟ์เปิดใช้งานอยู่ ในทางตรงข้าม ชื่อของผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงจะปรากฏรูปหน้าบึ้ง รูปมีดสั้นหลังชื่อบ่งบอกว่าผู้ให้คำแนะนำขั้นสูงทั้งหมดถูกปิดการใช้งานอยู่

  การปิดผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง (Expert Advisors) นั้นจะต้องลบออกจากแผนภูมิ ซึ่งทำได้โดยการคลิกขวาที่แผนภูมิราคาที่ดำเนินการอยู่ จากนั้นเลือก “ผู้ให้คำแนะนำขั้นสูง” แล้วเลือก “ลบ” (Remove)