• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • การส่ง (เปิด) คำสั่ง

  ถอดความวิดีโอ

  การส่ง (เปิด) คำสั่ง

  ตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) สามารถเปิดได้โดยการดำเนินการของคำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาด หรือการกระตุ้นให้ดำเนินการอัตโนมัติของคำสั่งล่วงหน้า

  การเปิดตำแหน่งสัญญาซื้อขาย (Postion) โดยใช้คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาด (market order) สามารถทำได้โดยการเลือก “เครื่องมือ – คำสั่งใหม่” (Tools – New Order) หรือกดปุ่ม “คำสั่งใหม่” (New Order) บนแถบเครื่องมือ “มาตรฐาน” (Standard) หรือกด F9 หรือดับเบิลคลิกที่ชื่อสัญลักษณ์ในหน้าต่าง “Market Watch” คุณสามารถใช้งาน “คำสั่งใหม่” ที่หน้าต่าง “Market Watch” และ “เทอมินอล – การเทรด” (Terminal – Trade) ได้ ซึ่งหน้าต่าง “คำสั่ง” จะปรากฏขึ้นเพื่อใช้จัดการตำแหน่งของการเทรด

   ในหน้าต่างคำสั่งนั้นจะมีคอลัมน์ดังนี้
  • สัญลักษณ์ (Symbol) ให้คุณเลือกสัญลักษณ์ของสินทรัพย์สำหรับตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) ที่ต้องการเปิด
  • ปริมาณ (Volume) ให้คุณระบุปริมาณการเทรด (ปริมาณล็อต)
  • จุดขาดทุน (Stop Loss) ให้คุณตั้งระดับจุดขาดทุด (ไม่จำเป็นต้องระบุ)
  • จุดทำกำไร (Take Profit) ให้คุณตั้งระดับจุดทำกำไร (ไม่จำเป็นต้องระบุ) คำสั่งจุดขาดทุนและจุดทำกำไรมีค่าเป็น 0 หมายความว่าคำสั่งนั้นยังไม่ถูกส่ง
  • ความเห็น (Comment) ให้คุณเขียนความคิดเห็นของคุณ (ไม่จำเป็นต้องระบุ) ความยาวของความเห็นต้องไม่เกิน 27 ตัวอักษร หลังจากตำแหน่งสัญญาซื้อขาย (Position) ถูกเปิดแล้ว จะไม่สามารถเห็นเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นได้
  • ประเภท (Type) – คือโหมดดำเนินการ คุณสามารถเลือก “ดำเนินการทันที” (Instant Execution) หรือ “คำสั่งล่วงหน้า” (Pending Order) ก็ได้ซึ่งจะทำให้คุณส่งคำสั่งล่วงหน้าได้
  • เปิดการใช้งานค่าเบี่ยงเบนสูงสุดจากราคาที่เสนอมา (Enable maximum deviation from quoted price) – คือการเปิดหรือปิดการใช้งานค่าเบี่ยงเบน ถ้าค่าเบี่ยงเบนต่ำหรือเท่ากับพารามิเตอร์ที่กำหนด คำสั่งจะถูกดำเนินการด้วยราคาใหม่ที่ไม่มีการแจ้งเพิ่มเติม มิฉะนั้น Forex4you จะเปลี่ยนราคาใหม่ให้เป็นคำสั่งที่สามารถดำเนินการได้
  • ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด (Maximum Deviation) – คือค่าสูงสูดของค่าเบี่ยงเบนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ในหน่วย pips การเบี่ยงเบนของราคาของคำสั่งที่ส่งไปจะใช้ในโหมดดำเนินการทันที (Instant Execution) เท่านั้น
  หลังจากที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว คุณต้องกดปุ่ม “ขาย” (Sell) หรือ “ซื้อ” (Buy) ซึ่งคำสั่งสำหรับการเปิดตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อหรือขาย (Position) นั้นจะถูกส่งไปยัง Forex4you

  เมื่อคำสั่งถูกส่งไปแล้ว หน้าต่างจะแสดงผลของการดำเนินการว่า การเทรดสำเร็จ หรือเหตุผลที่ทำไมคำสั่งไม่ถูกดำเนินการ ถ้าตัวเลือก “การเทรดในคลิกเดียว” (One Click Trading) เปิดใช้งานอยู่ และคำสั่งดำเนินการสำเร็จ หน้าต่างการเทรดจะปิดทันทีโดยไม่แสดงผลการดำเนินการ

  ถ้าระดับจุดขาดทุนหรือจุดทำกำไรใกล้กับราคาปัจจุบันของตำแหน่งที่เปิดสัญญาซื้อขาย (Position) มากเกินไป จะมีข้อความ “Invalid S/L or T/P" (จุดขาดทุนใช้ไม่ได้และจุดทำกำไรใช้ไม่ได้) ปรากฏขึ้น คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนระดับจากราคาปัจจุบัน และขอสั่งคำสั่งอีกครั้ง ตำแหน่งการขายจะถูกเปิดหลังจาก Forex4you สร้างการเทรดและตั้งจุดขาดทุนหรือจุดทำกำไร ซึ่งสถานะของบาร์ของตำแหน่งสัญญาซื้อขายที่เปิดไว้จะปรากฏขึ้นที่แถบ “เทอมินอล – การเทรด” (Terminal – Trade) ส่วนราคาเปิด ระดับจุดขาดทุน และจุดทำกำไรจะแสดงในแผนภูมิ (ถ้าตัวเลือก “แสดงระดับการเทรด” เปิดการใช้งานอยู่)