• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
  • 02-0260692
  • Terminal Window Basics

    ถอดความวิดีโอ

    หน้าต่าง “เทอมินอล” (Terminal) เป็นหน้าต่างอเนกประสงค์ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเข้าถึงฟีเจอร์ได้หลากหลาย หน้าต่างนี้ทำให้คุณสามารถควบคุมกิจกรรมการเทรดได้ ดูข่าวสารและประวัติของบัญชี ตั้งค่าแจ้งเตือน จัดการอีเมล์ส่วนตัวและบันทึกได้ นอกจากนี้สามารถเปิดใช้งานได้จากเมนูคำสั่ง “ดู - เทอมินอล” (View - Terminal) หรือกดแป้นลัด “Ctrl+T” พร้อมกัน หรือกดปุ่มหน้าต่าง “เทอมินอล” ที่แถบเครื่องมือ “มาตรฐาน” (Standard)

    ในหน้าต่างเทอมินอล คุณสามารถติดตามการเทรดที่เปิดโดยการคลิกที่แถบการเทรด (Trade) หรือดูการเทรดที่คุณปิดไปก่อนหน้านี้โดยการคลิกที่แถบประวัติของบัญชี (Account History) คุณยังสามารถดูการแจ้งเตือนที่คุณตั้งไว้จากการใช้แถบแจ้งเตือน (Alert) และรับข้อความต่าง ๆ จาก Forex4you ได้จากแถบกล่องข้อความ (Mailbox) คุณสามารถข่าวด้านการเงินจากเทอมินอลได้จากแถบข่าวสาร (News) ส่วนแถบคำสั่งระดับสูง (Expert) จะมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมกับ MT4 รวมไปถึงการเปิด-ปิดตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) การปรับแต่งคำสั่ง และข้อความของผู้เชี่ยวชาญ

    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต่างเทอมินอลสามารถติดตามต่อได้ที่วิดิโอตัวถัดไปที่มีชื่อว่า “รายละเอียดของหน้าต่างเทอมินอล” (Terminal Window in Detail)