• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • สร้างคำสั่งล่วงหน้า

  ถอดความวิดีโอ

  สร้างคำสั่งล่วงหน้า

  การส่งคำสั่งล่วงหน้า (Pending Order) นั้น คุณต้องเปิดหน้าต่าง “คำสั่ง” (Order) ก่อน ซึ่งสามารถทำได้โดยการคลิกที่เมนูคำสั่ง “เครื่องมือ - คำสั่งใหม่” (Tools - New Order) หรือกดปุ่ม “คำสั่งใหม่” (New Order) ที่แถบเครื่องมือ “มาตรฐาน” (Standard) หรือกดปุ่ม F9 บนคีย์บอร์ด หรือคำสั่ง “คำสั่งใหม่” (New Order) ที่หน้าต่าง “Market Watch” และหน้าต่างเมนู “เทอมินอล – การเทรด” (Terminal -Trade) นอกจากนี้คุณยังใช้วิธีดับเบิลคลิกที่ชื่อสัญลักษณ์ในหน้าต่าง “Market Watch” ได้อีกด้วย คุณต้องเลือก “คำสั่งล่วงหน้า” (Pending Order) ที่ช่อง “ประเภท” (Type) ของหน้าต่างนี้

  จากนั้น คุณต้องเลือกคู่ค่าเงิน และระบุปริมาณ และค่าจุดขาดทุนและจุดทำกำไร ถ้าหากจำเป็น คุณสามารถเขียนความเห็นในช่องของความเห็นได้ ในหน้าต่างของ “คำสั่งล่วงหน้า” (Pending Orders) คุณต้องเลือกคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  • ประเภท (Type) ให้คุณเลือกประเภทของคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งมีคำสั่งตั้งราคาซื้อต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (Buy limit) คำสั่งตั้งราคาซื้อขายสูงกว่าราคาปัจจุบัน (Buy Stop) คำสั่งตั้งราคาขายต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (Sell Stop) และคำสั่งตั้งราคาขายสูงกว่าราคาปัจจุบัน (Sell Limit)
  • ราคาที่จะกำหนด (At Price) ให้คุณตั้งระดับราคาที่จะกระตุ้นให้คำสั่งดำเนินการ
  • วันหมดอายุ (Expiry) ให้คุณตั้งเวลาที่คำสั่งหมดอายุ ถ้าคำสั่งไม่ถูกกระตุ้นให้ดำเนินการภายในวันหมดอายุที่ตั้งไว้นี้ คำสั่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ คำสั่งไม่สามารถหมดอายุเร็วกว่า 10 นาที
  ปุ่ม “ส่ง” (Place) จะส่งคำสั่งออกไป ซึ่งมีทั้งหมด 2 ขั้นตอนด้วยกัน ขั้นตอนแรก คือ Forex4you จะส่งคำสั่งให้หลังจากที่คำสั่งถูกส่งออก ซึ่งเส้นคำสั่งอันประกอบด้วยตัวเลขและสถานะของคำสั่งล่วงหน้าจะปรากฏที่แถบ “เทอมินอล - การเทรด” (Terminal - Trade) ถ้าตัวเลือก “แสดงระดับการเทรด” (Show Trade Levels) ถูกเปิดใช้งานอยู่ ระดับของคำสั่งล่วงหน้าที่ถูกส่ง (รวมไปถึงระดับของจุดขาดทุนและจุดทำกำไร) จะแสดงในแผนภูมิ ขั้นตอนที่สองคือ ถ้าราคาตรงตามเงื่อนของคำสั่ง มันจะถูกลบ และตำแหน่งการเทรดจะถูกเปิดขึ้นแทน ตั๋วตำแหน่งสัญญาการเทรดจะเกิดขึ้นพร้อมกับตั๋วคำสั่งล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะปรากฏในหน้าต่าง “เทอมินอล - การเทรด” (Terminal - Trade)

  มีประเภทคำสั่งล่วงหน้าในเทอมินอลทั้งมด 4 ประเภทด้วยกัน คือ

  คำสั่งตั้งราคาซื้อต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (Buy limit) คือการซื้อราคาที่จะ “ซื้อ” (Ask) ที่มีในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของคำสั่งล่วงหน้า คำสั่งประเภทนี้มักถูกคาดหวังว่าเป็นราคาหลักทรัพย์ที่ลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วจะเพิ่มขึ้น

  คำสั่งตั้งราคาซื้อสูงกว่าราคาปัจจุบัน (Buy Stop) คือการซื้อที่ราคาที่จะ “ซื้อ” (Ask) ที่มีในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของคำสั่งล่วงหน้า คำสั่งประเภทนี้มักถูกคาดหวังว่าเป็นราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก

  คำสั่งตั้งราคาขายสูงกว่าราคาปัจจุบัน (Sell Limit) คือการขายที่ราคาที่จะ “ขาย” (Bid) ที่มีในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระดับราคาปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าของคำสั่งล่วงหน้า คำสั่งประเภทนี้มักถูกคาดหวังว่าเป็นราคาหลักทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งแล้วจะลดลง

  คำสั่งตั้งราคาขายต่ำกว่าราคาปัจจุบัน (Sell Stop) คือการขายที่ราคาที่จะ “ขาย” (Bid) ที่มีในอนาคตเท่ากับค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ระดับราคาปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าของคำสั่งล่วงหน้า คำสั่งประเภทนี้มักถูกคาดหวังว่าเป็นราคาหลักทรัพย์ที่ถึงระดับหนึ่งแล้วจะลดลงต่อไปอีก