• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • การเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) ใน MT4

  ถอดความวิดีโอ

  การเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) ใน MT4

  จุดขาดทุน (Stop Loss) มีหน้าที่ช่วยลดความสูญเสียถ้าราคาของคู่ค่าเงินเริ่มขยับไปทิศทางที่ไม่ทำกำไร ถ้าตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) สามารถทำกำไรได้ คุณสามารถเปลี่ยนจุดขาดทุนเป็นระดับคืนทุนได้ การที่จะทำให้ขั้นตอนนี้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ คุณจะต้องใช้ การเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) เครื่องมือเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะเวลาที่ราคาเปลี่ยนอย่างรุนแรงในทิศทางเดิมหรือมีสาเหตุที่ทำให้คุณไม่สามารถเฝ้าดูตลาดอย่างต่อเนื่องได้

  การเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) จะอยู่กับตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) ที่เปิดไว้และทำงานในเทอมินอลของลูกค้าเสมอ ไม่ได้ทำงานในเซิร์ฟเวอร์เหมือนจุดขาดทุน (Stop Loss) การตั้งการเลื่อนจุดขาดทุนนั้น คุณต้องใช้งานคำสั่งเมนูของตำแหน่งสัญญาซื้อขายที่เปิดไว้ในชื่อเดียวกันในหน้าต่าง “เทอมินอล” (Terminal) จากนั้นคุณต้องเลือกมูลค่าที่คุณต้องการของระยะห่างระหว่างจุดขาดทุนกับราคาปัจจุบันในรายการที่เปิดไว้ คุณสามารถตั้งค่าการเลื่อนจุดขาดทุนได้เพียงหนึ่งจุดต่อสัญญาซื้อขายที่เปิดไว้เท่านั้น

  หลังจากที่คุณเลือกมูลค่าตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อมีการเสนอราคาใหม่ เทอมินอลจะตรวจสอบว่าตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขาย (Position) ที่เปิดนั้นสามารถทำกำไรได้หรือไม่ ทันทีที่กำไรในจุดเริ่มเท่ากับหรือสูงกว่าระดับที่ระบุไว้ คำสั่งสำหรับส่งคำสั่งจุดขาดทุน (Stop Loss) จะดำเนินการอัตโนมัติ ระดับของคำสั่งถูกตั้งไว้ที่ระยะห่างที่ระบุไว้จากราคาปัจจุบัน นอกจากนี้ ถ้าราคาเปลี่ยนไปในทิศทางที่กำไรได้มากขึ้น การเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) จะทำให้ระดับจุดขาดทุน (Stop Loss) เลื่อนไปตามราคาโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าการได้กำไรของตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขายลดลง คำสั่งจะไม่ถูกปรับแต่ง ดังนั้นกำไรของตำแหน่งเปิดสัญญาซื้อขายจะถูกกำหนดแน่นอนโดยอัตโนมัติ หลังจากการปรับคำสั่งจุดขาดทุนโดยอัตโนมัติแต่ละครั้ง บันทึกในเทอมินอลจะบันทึกเอาไว้

  คุณสามารถปิดการใช้งานการเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) ได้โดยการตั้ง “ไม่” (None) ในเมนูจัดการ และถ้าคุณใช้คำสั่ง “ลบทั้งหมด” (Delete All) ในเมนูจัดการ การเลื่อนจุดขาดทุนของตำแหน่งสัญญาซื้อขาย (Position) ที่เปิดไว้และคำสั่งล่วงหน้า (Pending Order) ทั้งหมดจะถูกปิดการใช้งาน

  การเลื่อนจุดขาดทุน (Trailing Stop) ทำงานในเทอมินอลของคุณ ไม่ได้ทำงานในเซิร์ฟเวอร์ (เหมือนกับจุดขาดทุน (Stop Loss) หรือจุดทำกำไร (Take Profit)) นี่คือเหตุผลที่ว่าถ้า MT4 ปิดอยู่ การเลื่อนจุดขาดทุนก็จะไม่ทำงานไม่เหมือนกับคำสั่งข้างต้น ในกรณีนี้ มีเพียงระดับจุดขาดทุนเท่านั้นที่จะกระตุ้นคำสั่งซื้อถูกตั้งไว้โดยการเลื่อนจุดขาดทุน

  การเลื่อนจุดขาดทุน 1 ครั้งจะดำเนินการต่อ 1 คำสั่ง ถ้าคุณเปิดคำสั่งหลายคำสั่งที่มีการเลื่อนจุดขาดทุนสำหรับสัญลักษณ์ตัวเดียว มีเพียงการเลื่อนจุดขาดทุนของคำสั่งที่เปิดล่าสุดเท่านั้นที่จะดำเนินการได้