• ร่วมเป็นพาร์เนอร์
 • 02-0260692
 • สัญญาณกลับตัว (Divergence) เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคยอดนิยมที่สุด เทรดเดอร์หลายรายใช้เป็นประจำ เพราะสัญญาณกลับตัวสร้างสัญญาณเข้าตลาดที่เชื่อถือได้ บางครั้งการหาสัญญาณกลับตัวบนกราฟทำได้อยาก ดังนั้น คุณควรศึกษาวิธีการหาและการใช้อย่างละเอียด โดยรวมแล้ว สัญญาณกลับตัวเป็นสถานการณ์ที่กราฟแสดงราคาและกราฟตัวชี้วัดทางเทคนิคไม่ตรงกัน หรือก็คือ เทรดเดอร์ต้องเปรียบเทียบกราฟ 2 กราฟ (กราฟตัวชี้วัดและกราฟราคา) และถ้ากราฟเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ก็หมายความว่ามีสัญญาณกลับตัว สัญญาณกลับตัวจะส่งสัญญาณให้เทรดเดอร์ระวังตัว ซึ่งสัญญาณนี้สามารถแปลความหมายว่าเป็นแนวโน้มพลิกกลับหรือเป็นแนวโน้มต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางครั้งสัญญาณกลับตัวจะสร้างจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุดหลายจุดก่อนที่การพลิกกลับจริงจะเกิดขึ้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะลงมือใด ๆ ก็ตาม สิ่งสำคัญคือ ต้องได้สัญญาณยืนยัน สำหรับสัญญาณยืนยันของแนวโน้มพลิกกลับ เทรดเดอร์มักมองหาจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิมหรือจุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม ก้าวข้ามจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของบาร์ก่อนหน้านี้ ฝ่าระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญ เป็นต้น

  ประเภทของสัญญาณกลับตัว Forex

  มีสัญญาณกลับตัว 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

  • สัญญาณขาขึ้นปกติ (Regular bullish)

  • สัญญาณขาลงปกติ (Regular bearish)

  • สัญญาณขาขึ้นซ่อน (Hidden Bullish)

  • สัญญาณขาลงซ่อน (Hidden Bullish)

  ปกติแล้วเทรดเดอร์ Forex ใช้รูปแบบสัญญาณกลับตัวด้วยยอด 2 ยอดหรือ 3 ยอด เช่น จะเกิดแนวโน้มขาขึ้นเมื่อจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม 3 หรือ 4 จุดบนกราฟราคามีปฏิกิริยากับจุดสูงสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม 3 หรือ 4 จุดบนกราฟ Oscillator (ตัวชี้วัด) ในทางตรงกันข้าม ในแนวโน้มขาลงที่จุดต่ำสุดใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม 3 หรือ 4 จุดบนกราฟราคา มีจุดต่ำสุดใหม่ที่สูงกว่าเดิม 3 หรือ 4 จุดบนกราฟ Oscillator ในสถานการณ์เช่นนั้น เรียกว่า สัญญาณกลับตัวปกติ 3 หรือ 4 เท่า ซึ่งบอกความอ่อนแอของแนวโน้มปัจจุบันและการพลิกกลับที่อาจเกิดขึ้น ถ้าคุณเจอสัญญาณกลับตัว คุณควรรักษาจุดเข้าเทรดของคุณไว้ ไม่อย่างนั้นก็ปิดตำแหน่งของคุณ หรือขยับคำสั่งจุดหยุดขาดทุนให้เข้าใกล้ราคาปัจจุบัน สัญญาณกลับตัวซ่อนมักใช้เพื่อสร้างการระบุแนวโน้มและการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถแสดงให้คุณเห็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าตลาดตามทิศทางของแนวโน้ม ตามกฎแล้ว ถ้ามีสัญญาณกลับตัวซ่อน ราคาจะขยับไปจุดต่ำสุดสุดท้าย ไม่ก็ขยับไปทางจุดสูงสุดสุดท้าย ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเป็นจุดเข้าที่ดีที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าระยะห่างระหว่างจุดเข้าที่ดีและจุดสูงสุด/ต่ำสุดล่าสุดค่อนข้างแคบ ก็ควรจะรอ เมื่อสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้น ให้จับตามองจุดสูงสุดและต่ำสุดที่ 3 (ที่ 4) ไว้ ถ้าคุณเห็นการก่อตัวของสัญญาณกลับตัวที่ถูกต้องที่จุดสูงสุดที่ 3 (สำหรับขาขึ้น) หรือต่ำสุด (สำหรับขาลง) ในสัญญาณกลับตัวซ่อน ก็ควรรอ เพราะสัญญาณที่เหมือนกันนี้มักจะเกิดแนวโน้มพลิกกลับ

  เนื่องจากสัญญาณกลับตัวปกติสามารถมองเห็นได้ง่าย และตีความได้ง่าย เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จึงไม่ใช้สัญญาณกลับตัวซ่อน ในทางกลับกัน การใช้สัญญาณกลับตัวปกติและซ่อนด้วยกัน จะช่วยให้คุณได้สัญญาณที่แม่นยำมากกว่า และช่วยพัฒนาผลงานการเทรดของคุณได้ด้วย

  การใช้สัญญาณกลับตัว Forex (Forex Divergence)

  สัญญาณกลับตัว Forex (Forex Divergence) สามารถเกิดขึ้นในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มได้เช่นกัน ในช่วงเวลานี้ จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของกรอบราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะถูกทดสอบ ในกราฟข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นแนวโน้มที่ช่วยให้ระบุสัญญาณกลับตัวได้ เมื่อจุดต่ำสุด 2 จุดปรากฏขึ้น จะสามารถระบุเส้นแนวโน้มและขยายออกไปทั้งกราฟได้ เมื่อราคาเข้ามาใกล้เส้นแนวโน้ม สิ่งที่ต้องทำ คือ การจับตามอง Oscillator เพราะเวลานี้ สัญญาณกลับตัวซ่อนสามารถเกิดขึ้นได้ คุณจะเห็นสัญญาณกลับตัวซ่อนได้อย่างชัดเจน (เส้นสีเขียวแก่) จับตามองสถานการณ์ให้ดีเมื่อราคาเข้ามาใกล้เส้นแนวโน้ม (23 ตุลาคม) ในเวลานั้น สัญญาณกลับตัว Forex ปกติจะปรากฏขึ้น (เส้นสีเขียวแก่เส้นที่ 2 บน MACD) สิ่งนี้ส่งสัญญาณว่า สัญญาณกลับตัวซ่อนในสถานการณ์นี้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป และมีความเป็นไปได้ที่แนวโน้มจะพลิกกลับ

  กระทู้ที่เกี่ยวข้อง